Peygamberimizin Hayatı Mekke Dönemi ve Medine Dönemi (2 Cilt Takım Kutulu)

%20 İndirim
9787597874030
%
20
İndirim
260,00 TL
325,00 TL
Temin Edilebilir (3-5 İş günü)
Kargo Bilgisi

Sabit kargo ücreti 40TL

400TL ve üzeri Kargo Ücretsiz

Ödeme Seçenekleri

Peygamberimizin Hayatı Mekke Dönemi ve Medine Dönemi (2 Cilt Takım Kutulu)

Yeryüzünde gelip geçmiş insanların en mümtaz ve müstesna fertleri, Hz. Ademle (a.s.) başlayan peygamberler silsilesidir. Bu silsilenin en büyük ve en mükemmel halkasını da, hiç şüphe yok ki Son Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (a.s.m.) teşkil eder. Zira o, kendisinden evvelki bütün peygamberlerin bütün yüksek ahlâk ve âlî seciyelerini kendisinde toplayarak Hatemül Enbiya manasıyla bütün peygamberlere reis, onların dinlerinin aslına vâris, kendisinden sonra gelen ve onun terbiye ve irşadı ile kemâl bulan milyonlarca evliya, asfiya ve sulehaya üstad ve muallim olmuştur. Onun (a.s.m.) nurundan evvel kâinat umumî bir matem içindeydi. Mevcu¬dat birbirine düşman, bütün cansız varlıklar birer cenaze, insanlar ebedî yok¬luğa mahkûm yetim hükmündeydiler. Onun getirdiği nurla, kâinat birden şenlenerek cûş-u huruş içinde muhte¬şem bir zikir ve şükür mescidi haline gelmiştir. Mevcudat, artık birbirine düş¬man değil, kardeş olmuş; cansız varlıklar, Cenab-ı Hakkın sonsuz hikmetine mazhar ve insanların emrine musahhar birer memur vaziyetini almıştır. İnsan¬lar ise, ebedî yok oluştan kurtulmuş, Hâlık-ı Zülcelalin sonsuz saadetler ülkesi olan cennetine davetli aziz birer misafir durumuna girmişlerdir. Kısacası, âlemlere rahmet olarak gönderilen o zât, insanlığın gecesini gündüze, kışını bahara çevirmiştir. En küçük bir alışkanlığı bile, tiryakisine bıraktırmak çok zahmetli ve uzun zaman isteyen bir iş olduğu halde, Alemler Fahri O Şanlı Nebi, câhil, vahşî ve inatçı insanların dem ve damarlarına işlemiş hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş pek çok âdetini kısa zamanda, tek başına, hiçbir zora başvurma¬dan kaldırmaya muvaffak olmuştur. Kendi çocuğunu canlı canlı toprağa gömen o vahşî topluluktan, en medenî milletlere medeniyet dersi verecek dere¬cede yüksek seviyeli bir cemiyet meydana getirmiştir. İçtimaî bakımdan çok düşük bir hayatın yaşandığı, hiç kimsenin hayatından emin olmadığı, karanlık bir dünyaya doğan o Hidayet Güneşi, getirdiği saadet düsturlarıyla kısa zamanda yüksek anlayışlı ve yüce ahlâklı insanların yaşadığı emniyetli bir içtimaî hayat tesis etmiştir. İşte, böylesine müstesna, nurani bir şahsiyetin sahibi Hz. Muhammedin (a.s.m.), 23 sene gibi kısa bir zamanda bütün dünyanın düşmanlığına ve her türlü manilere rağmen başardığı bu muazzam maddî manevî inkılâb, dost düş¬man herkesin hayranlık ve takdirini kazanmıştır. Tevhid davasını omuzlandığı gün inanç ve fikirlerini paylaşacak tek bir kişi bile yeryüzünde yoktu. Vefatından az önce Arafat dağında irad buyurdukları Veda Hutbesi esnasında ise etrafmda altından halkalar halinde yüz bini aşkın sahabe bulunuyordu. 1400 küsur sene sonra bugün ise, onun getirdiği nurun etrafında renkleri ayrı, dilleri farklı ve fakat inanç ve gönül birliği içinde bulu¬nan bir buçuk milyarı aşkın ümmeti mevcuttur. Dillerinde onun ismi vardır. Hayatlarında onun getirdiği ebedî nizam hâkimdir. Kainat Kitabının derin muammasını en güzel surette anlayan ve ders veren de yine o olmuştur. Onun ders verdiği hikmetten mahrum felsefeci, kâinattaki hakikî hikmeti elde edemez. Vesvese ve şüpheler girdabında kalp ve ruhunu kaybedeceği gi¬bi, aklını da geveze eder. Kendi gibi çoklarını da yoldan saptırır. Onun Kuran ahlâkını kendisine rehber edinmeyen ahlâkçının, onun ortaya koyduğu prensipleri

Yazar
Sayfa
1094Sayfa
Kağıt
2. HamurKağıt
Boyut
13.50x21.00cm
Basım Yılı
2024
Ürün Yorumları

Yorum bulunamadı

Benzer Ürünler Benzer Ürünler