Ortaokul Kitapları

Türkçe Ders Kitabı Ortaokul 5. Sınıf Kitapları Satın Al

Ucuz Kitap Al firması olarak, 5. sınıf öğrencilerine yönelik Türkçe ders kitaplarıyla dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu kitaplar, öğrencilere dilbilgisi, okuma anlama, yazma ve sözlü ifade becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitaplarımızla öğrencilerin Türkçe öğrenmelerine katkıda bulunabilirsiniz.

Dilbilgisi

Türkçe ders kitaplarında, öğrenciler dilbilgisi konularını öğrenirler. Bu kitaplarda, isimler, fiiller, sıfatlar, zarflar, edatlar gibi dilbilgisi konuları ele alınır. Öğrenciler, cümle kurma, kelime çekimleri, dilbilgisi kuralları gibi konuları öğrenirken, dilbilgisi becerilerini geliştirirler.

Okuma Anlama

Türkçe ders kitaplarında, öğrenciler okuma anlama becerilerini geliştirirler. Bu kitaplarda, farklı metinler (hikaye, masal, şiir, bilgi metni vb.) ve okuma anlama çalışmaları ele alınır. Öğrenciler, metinleri anlama, ana fikirleri çıkarma, detayları bulma ve metinleri yorumlama becerilerini geliştirirler.

Yazma

Türkçe ders kitaplarında, öğrenciler yazma becerilerini geliştirirler. Bu kitaplarda, yazma türleri (mektup, hikaye, kompozisyon vb.) ve yazma teknikleri ele alınır. Öğrenciler, yazma planı yapma, yazıları düzenleme, anlatım becerilerini geliştirme ve yazılı ifade yeteneklerini artırma fırsatı bulurlar.

Sözlü İfade

Türkçe ders kitaplarında, öğrenciler sözlü ifade becerilerini geliştirirler. Bu kitaplarda, konuşma etkinlikleri, sunumlar, tartışmalar gibi sözlü ifade çalışmaları ele alınır. Öğrenciler, doğru ve etkili bir şekilde düşüncelerini ifade etme, dinleme ve iletişim becerilerini geliştirirler.

Kitapları Satın Al

Ortaokul 5. sınıf Türkçe ders kitaplarını Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Öğrencilerinizin Türkçe dil becerilerini geliştirmek ve dilbilgisi kurallarını öğrenmek için bu kitapları tercih edebilirsiniz. Türkçe öğrenmeyi keyifli ve etkili hale getirin!

Matematik Ders Kitabı Ortaokul 5. Sınıf Kitapları

Ucuz Kitap Al firması olarak, 5. sınıf öğrencilerine yönelik matematik ders kitaplarıyla matematik becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu kitaplar, öğrencilere sayılar, geometri, ölçme ve veri, problemler gibi matematiksel konuları anlama ve uygulama fırsatı sunar. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitaplarımızla öğrencilerin matematik yeteneklerini güçlendirebilirsiniz.

Sayılar

Matematik ders kitaplarında, öğrenciler sayılarla ilgili konuları öğrenirler. Bu kitaplarda, tam sayılar, kesirler, ondalık sayılar, oranlar gibi sayısal konular ele alınır. Öğrenciler, sayıları anlama, işlemler yapma, problem çözme becerilerini geliştirirler. Matematik kitaplarımızla öğrencilerin sayısal düşünce yeteneklerini güçlendirebilirsiniz.

Geometri

Matematik ders kitaplarında, öğrenciler geometri konularını öğrenirler. Bu kitaplarda, çizgiler, açılar, üçgenler, dörtgenler gibi geometrik kavramlar ele alınır. Öğrenciler, şekilleri tanıma, özelliklerini keşfetme, çizim yapma becerilerini geliştirirler. Geometri kitaplarımızla öğrencilerin görsel ve mekansal yeteneklerini güçlendirebilirsiniz.

Ölçme ve Veri

Matematik ders kitaplarında, öğrenciler ölçme ve veri konularını öğrenirler. Bu kitaplarda, uzunluk, ağırlık, zaman gibi ölçü birimleri, grafikler, istatistiksel veriler gibi konular ele alınır. Öğrenciler, ölçme işlemleri yapma, verileri analiz etme, grafikleri yorumlama becerilerini geliştirirler. Ölçme ve veri kitaplarımızla öğrencilerin analitik düşünce yeteneklerini güçlendirebilirsiniz.

Problemler

Matematik ders kitaplarında, öğrenciler problem çözme becerilerini geliştirirler. Bu kitaplarda, gerçek hayattan problemler, matematiksel modeller, çok adımlı problemler gibi konular ele alınır. Öğrenciler, problemleri anlama, planlama yapma, çözüm adımlarını takip etme becerilerini geliştirirler. Problemler kitaplarımızla öğrencilerin analitik ve eleştirel düşünce yeteneklerini güçlendirebilirsiniz.

Kitapları Satın Al

Ortaokul 5. sınıf matematik ders kitaplarını Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Öğrencilerinizin matematik becerilerini geliştirmek ve matematiksel düşünce yeteneklerini güçlendirmek için bu kitapları tercih edebilirsiniz. Matematikle tanışın ve başarıya giden yolda adımlar atın!

Fen Bilimleri Ders Kitabı Ortaokul 5. Sınıf Kitapları

Ucuz Kitap Al firması olarak, 5. sınıf öğrencilerine yönelik fen bilimleri ders kitaplarıyla bilimsel düşünce becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu kitaplar, öğrencilere fen ve doğa bilimleri konularını keşfetme, deney yapma, gözlem yapma ve analitik düşünme fırsatı sunar. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitaplarımızla öğrencilerin fen bilgilerini genişletebilirsiniz.

Canlılar ve Yaşam

Fen bilimleri ders kitaplarında, öğrenciler canlılar ve yaşam konularını öğrenirler. Bu kitaplarda, canlıların özellikleri, hücreler, dokular, organlar, beslenme, solunum, üreme gibi konular ele alınır. Öğrenciler, canlıların yapısını ve işleyişini anlama, yaşamın temel prensiplerini kavrama becerilerini geliştirirler.

Madde ve Değişim

Fen bilimleri ders kitaplarında, öğrenciler madde ve değişim konularını öğrenirler. Bu kitaplarda, maddenin özellikleri, madde halleri, fiziksel ve kimyasal değişimler, maddenin dönüşümü gibi konular ele alınır. Öğrenciler, maddenin yapısını ve değişimlerini anlama, temel fiziksel ve kimyasal prensipleri kavrama becerilerini geliştirirler.

Enerji ve Güç

Fen bilimleri ders kitaplarında, öğrenciler enerji ve güç konularını öğrenirler. Bu kitaplarda, enerjinin çeşitleri, enerjinin dönüşümü, güç ve hareket, ışık ve ses gibi konular ele alınır. Öğrenciler, enerjinin işleyişini anlama, enerji dönüşümlerini inceleme ve temel fiziksel prensipleri uygulama becerilerini geliştirirler.

Gezegenimiz ve Evren

Fen bilimleri ders kitaplarında, öğrenciler gezegenimiz ve evren konularını öğrenirler. Bu kitaplarda, dünya, güneş sistemi, galaksiler, evrenin genişlemesi gibi konular ele alınır. Öğrenciler, evrenin yapısını ve işleyişini anlama, gözlem yapma ve bilimsel yöntemi kullanma becerilerini geliştirirler.

Kitapları Satın Al

Ortaokul 5. sınıf fen bilimleri ders kitaplarını Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Öğrencilerinizin bilimsel düşünce becerilerini geliştirmek ve fen bilgilerini genişletmek için bu kitapları tercih edebilirsiniz. Fen dünyasına adım atın ve keşfetmeye başlayın!

İngilizce Ders Kitabı Ortaokul 5. Sınıf Kitapları

Ucuz Kitap Al firması olarak, 5. sınıf öğrencilerine yönelik İngilizce ders kitaplarıyla dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu kitaplar, öğrencilere İngilizce kelime dağarcığını genişletme, dilbilgisi kurallarını öğrenme, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitaplarımızla öğrencilerin İngilizce öğrenmelerine katkıda bulunabilirsiniz.

Kelime Dağarcığı

İngilizce ders kitaplarında, öğrenciler kelime dağarcıklarını genişletirler. Bu kitaplarda, temel İngilizce kelimeler, sık kullanılan ifadeler ve cümleler ele alınır. Öğrenciler, kelime bilgilerini güçlendirme, kelime dağarcıklarını zenginleştirme ve İngilizce kelime kullanımını öğrenme fırsatı bulurlar.

Dilbilgisi

İngilizce ders kitaplarında, öğrenciler dilbilgisi kurallarını öğrenirler. Bu kitaplarda, İngilizce dilbilgisi konuları (fiiller, zamirler, sıfatlar, zarflar, zamanlar vb.) ele alınır. Öğrenciler, dilbilgisi kurallarını anlama, doğru şekilde cümleler kurma ve dilbilgisel yapıları kullanma becerilerini geliştirirler.

Dinleme ve Konuşma

İngilizce ders kitaplarında, öğrenciler dinleme ve konuşma becerilerini geliştirirler. Bu kitaplarda, dinleme aktiviteleri, diyaloglar, konuşma etkinlikleri gibi çalışmalar yer alır. Öğrenciler, İngilizceyi anlama, doğru bir şekilde telaffuz etme, akıcı konuşma ve iletişim kurma becerilerini geliştirirler.

Okuma ve Anlama

İngilizce ders kitaplarında, öğrenciler okuma ve anlama becerilerini geliştirirler. Bu kitaplarda, farklı metinler (hikaye, makale, bilgi metni vb.) ve okuma anlama çalışmaları yer alır. Öğrenciler, İngilizce metinleri anlama, ana fikirleri çıkarma, detayları bulma ve metinleri yorumlama becerilerini geliştirirler.

Kitapları Satın Al

Ortaokul 5. sınıf İngilizce ders kitaplarını Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Öğrencilerinizin İngilizce dil becerilerini geliştirmek ve dilbilgisi kurallarını öğrenmek için bu kitapları tercih edebilirsiniz. İngilizce öğrenmeyi eğlenceli ve etkili hale getirin!

Tarih Ders Kitabı Ortaokul 5. Sınıf Kitapları

Ucuz Kitap Al firması olarak, 5. sınıf öğrencilerine yönelik tarih ders kitaplarıyla geçmişin izlerini takip etmelerine yardımcı oluyoruz. Bu kitaplar, öğrencilere tarihi olayları anlama, geçmiş kültürleri keşfetme, toplumların gelişimini öğrenme fırsatı sunar. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitaplarımızla öğrencilerin tarih bilgisini genişletebilirsiniz.

Antik Dönem

Tarih ders kitaplarında, öğrenciler antik dönemle ilgili konuları öğrenirler. Bu kitaplarda, antik medeniyetler, uygarlıklar, yaşam tarzları, mimari yapılar gibi konular ele alınır. Öğrenciler, antik dönem toplumlarının özelliklerini ve katkılarını anlama, tarih öncesi çağlardan itibaren insanlık tarihini takip etme becerilerini geliştirirler.

Orta Çağ

Tarih ders kitaplarında, öğrenciler orta çağla ilgili konuları öğrenirler. Bu kitaplarda, Orta Çağ'da yaşam, krallıklar, imparatorluklar, savaşlar, kültürel ve sanatsal hareketler gibi konular ele alınır. Öğrenciler, Orta Çağ dönemine ait olayları ve toplumların değişimini anlama, tarih boyunca yaşanan dönüşümleri takip etme becerilerini geliştirirler.

Yeni Çağ

Tarih ders kitaplarında, öğrenciler yeni çağla ilgili konuları öğrenirler. Bu kitaplarda, keşifler, coğrafi keşifler, Rönesans, reform hareketleri gibi konular ele alınır. Öğrenciler, yeni çağın önemli olaylarını ve değişimleri anlama, modern dünyanın temellerini kavrama becerilerini geliştirirler.

Modern Dönem

Tarih ders kitaplarında, öğrenciler modern dönemle ilgili konuları öğrenirler. Bu kitaplarda, sanayi devrimi, siyasi hareketler, ulus devletlerin oluşumu, dünya savaşları gibi konular ele alınır. Öğrenciler, modern dünyanın oluşumunu ve küresel olayların etkilerini anlama, günümüz toplumlarının gelişimini takip etme becerilerini geliştirirler.

Kitapları Satın Al

Ortaokul 5. sınıf tarih ders kitaplarını Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Öğrencilerinizin tarih bilgisini genişletmek ve geçmişin izlerini takip etmek için bu kitapları tercih edebilirsiniz. Tarihin büyüleyici dünyasına adım atın ve geçmişin sırlarını keşfedin!

14 adet stokta!
180,00 TL 108,00 TL
+
9 adet stokta!
101,00 TL 60,60 TL
+
15 adet stokta!
160,00 TL 80,00 TL
+
9 adet stokta!
160,00 TL 80,00 TL
+
9 adet stokta!
130,00 TL 65,00 TL
+
9 adet stokta!
130,00 TL 65,00 TL
+
10 adet stokta!
130,00 TL 65,00 TL
+
9 adet stokta!
160,00 TL 80,00 TL
+
9 adet stokta!
160,00 TL 80,00 TL
+
15 adet stokta!
135,00 TL 67,50 TL
+
12 adet stokta!
160,00 TL 80,00 TL
+
10 adet stokta!
160,00 TL 80,00 TL
+
17 adet stokta!
139,00 TL 55,60 TL
+
25 adet stokta!
95,00 TL 38,00 TL
+
Sonraki 24 ürünü göster
Ürün Filtrele
Yayınevi
Fiyat
Stokta
Popüler