İlkokul 3.Sınıf Kitapları

3.Sınıf Türkçe Ders Kitapları Satın Al

Ucuz Kitap Al firması olarak, ilkokul 3. sınıf Türkçe ders kitaplarıyla çocukların dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu kitaplar, çocuklara dilin temel kurallarını ve doğru iletişim becerilerini öğretirken, okuma ve yazma becerilerini de geliştirir. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitaplarımızla çocuklarınızın öğrenmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Alfabe ve Okuma

Türkçe ders kitaplarında, çocuklar alfabe ve okuma becerilerini geliştirirler. Bu kitaplarda, Türk alfabesinin harfleri, hece ve kelime oluşturma konuları ele alınacak. Çocuklar, doğru telaffuz ve akıcı okuma becerileri kazanırken, metinleri anlama ve yorumlama yeteneklerini geliştirecekler.

Yazma ve İmla Kuralları

Yazma ve imla becerileri, dilin doğru kullanımının temelidir. İlkokul 3. sınıf Türkçe ders kitaplarında, çocuklar yazma ve imla kurallarını öğrenirler. Cümle oluşturma, noktalama işaretleri, büyük küçük harf kullanımı gibi konular ele alınacak. Çocuklar, doğru ve düzgün yazma becerileri kazanacaklar.

Hikaye ve Masallar

Hikaye ve masallar, çocukların hayal gücünü ve anlatım becerilerini geliştirir. Türkçe ders kitaplarında, çocuklar için özel olarak seçilmiş hikaye ve masallar yer alacak. Bu hikaye ve masallar, çocukların duygusal zeka, hayal gücü ve dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak.

Kitapları Satın Al

İlkokul 3. sınıf Türkçe ders kitaplarını Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Çocuklarınızın dil becerilerini geliştirmek ve Türkçeyi doğru kullanmayı öğrenmek için bu kitapları tercih edebilirsiniz. Dilin büyülü dünyasına adım atın!

3.Sınıf Matematik Ders Kitapları

Ucuz Kitap Al firması olarak, ilkokul 3. sınıf matematik ders kitaplarıyla çocukların matematik becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu kitaplar, çocuklara temel matematik kavramlarını öğretirken, problem çözme ve mantık yürütme becerilerini geliştirir. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitaplarımızla çocuklarınızın öğrenmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sayılar ve İşlemler

Matematik ders kitaplarında, çocuklar sayılarla tanışır ve temel işlemleri öğrenirler. Bu kitaplarda, sayıların okunuşu, yazılışı, sayılar arasındaki ilişkiler ve temel matematik işlemleri (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) konuları ele alınacak. Çocuklar, sayılarla rahat bir şekilde çalışmayı ve işlemleri doğru bir şekilde gerçekleştirmeyi öğrenecekler.

Geometri

Geometri, matematikte şekillerin ve uzayın incelendiği bir alanıdır. İlkokul 3. sınıf matematik ders kitaplarında, çocuklar geometri kavramlarına ve şekillerin özelliklerine yönlendirilecekler. Kare, dikdörtgen, üçgen gibi şekilleri tanıma, kenar ve köşe sayılarını öğrenme gibi temel geometri konuları işlenecek. Böylece çocuklar, görsel algılarını ve şekiller arasındaki ilişkileri geliştirecekler.

Zaman ve Para

Zaman ve para kavramları, günlük yaşamımızda sıkça karşılaştığımız konulardır. İlkokul 3. sınıf matematik ders kitaplarında, çocuklar zaman birimlerini (saat, dakika) ve para birimlerini (TL, kuruş) öğrenecekler. Saat okuma, zaman kavramları ve basit para işlemleri gibi konular ele alınacak. Böylece çocuklar, günlük yaşamda zamanı ve parayı daha iyi anlamaya başlayacaklar.

Kitapları Satın Al

İlkokul 3. sınıf matematik ders kitaplarını Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Çocuklarınızın matematik becerilerini geliştirmek ve temel matematik kavramlarını öğrenmek için bu kitapları tercih edebilirsiniz. Matematik dünyasına adım atın!

3.Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitapları

Ucuz Kitap Al firması olarak, ilkokul 3. sınıf fen bilimleri ders kitaplarıyla çocukların doğayı ve fen bilimlerini keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Bu kitaplar, çocuklara fen bilimlerine olan ilgilerini artırırken, merak duygularını ve keşfetme becerilerini geliştirir. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitaplarımızla çocuklarınızın öğrenmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Canlılar ve Yaşam

Fen bilimleri ders kitaplarında, çocuklar canlıları ve yaşamı keşfederler. Bu kitaplarda, bitkilerin ve hayvanların temel özellikleri, yaşam döngüleri ve çevreye olan etkileri hakkında bilgiler verilecek. Ayrıca, beslenme, solunum ve üreme gibi canlıların yaşamlarında yer alan süreçler ele alınacak. Böylece çocuklar, doğanın bir parçası olan canlıları daha iyi anlamaya başlayacaklar.

Madde ve Değişim

Madde ve değişim kavramları, fen bilimlerinin temel taşlarından biridir. İlkokul 3. sınıf fen bilimleri ders kitaplarında, çocuklar madde ve değişim kavramlarına yönlendirilecekler. Maddelerin farklı özellikleri (katı, sıvı, gaz), maddenin hâl değişimleri (erime, buharlaşma, yoğunlaşma) ve basit kimyasal değişimler gibi konular ele alınacak. Böylece çocuklar, maddenin farklı hâllerini ve değişimlerini anlamaya başlayacaklar.

Enerji ve Kuvvet

Enerji ve kuvvet, fen bilimlerinin önemli konularıdır. İlkokul 3. sınıf fen bilimleri ders kitaplarında, çocuklar enerji ve kuvvet kavramlarına yönlendirilecekler. Enerji kaynakları, enerjinin farklı formları (ısı, ışık, hareket), kuvvetin etkileri gibi temel konular ele alınacak. Böylece çocuklar, enerjinin nasıl kullanıldığını ve kuvvetin nesnelere nasıl etki ettiğini öğrenecekler.

Kitapları Satın Al

İlkokul 3. sınıf fen bilimleri ders kitaplarını Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Çocuklarınızın doğa ve fen bilimleriyle ilgili bilgi birikimini geliştirmek için bu kitapları tercih edebilirsiniz. Doğayı ve fen bilimlerini keşfetmenin keyfini çıkarın!

3.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitapları

Ucuz Kitap Al firması olarak, ilkokul 3. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarıyla çocukların toplum ve çevreyle ilgili bilgi sahibi olmalarına yardımcı oluyoruz. Bu kitaplar, çocuklara kültürel mirasımızı, insanlar arası ilişkileri ve toplumsal sorumlulukları öğretirken, farklı coğrafyaları ve yaşam alanlarını keşfetmelerini sağlar. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitaplarımızla çocuklarınızın öğrenmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Türkiye'nin Coğrafi Bölgeleri

Sosyal bilgiler ders kitaplarında, çocuklar Türkiye'nin coğrafi bölgelerini keşfederler. Bu kitaplarda, Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri hakkında temel bilgiler verilecek. Her bölgenin iklimi, bitki örtüsü ve doğal güzellikleri hakkında bilgi edinecekler. Ayrıca, bölge halkının yaşam tarzı ve kültürel özellikleri de anlatılacak.

Türk Kültürü ve Gelenekleri

Türk kültürü ve gelenekleri, toplumumuzun önemli bir parçasıdır. İlkokul 3. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında, çocuklar Türk kültürünü ve geleneklerini öğrenirler. Bu kitaplarda, örf, adet, bayramlar, geleneksel giysiler, yemekler ve müzik gibi konular ele alınacak. Böylece çocuklar, kendi kültürümüzü daha iyi tanıyacaklar.

Toplum ve Sorumluluklarımız

Toplumda yaşadığımızda, çeşitli sorumluluklarımız vardır. İlkokul 3. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında, çocuklar toplum ve sorumluluklarımızı öğrenirler. Bu kitaplarda, aile, okul, mahalle gibi farklı toplum birimleri ve bu birimlerdeki rollerimiz ele alınacak. Ayrıca, toplumsal değerler, yardımlaşma ve dayanışma gibi konular da vurgulanacak.

Kitapları Satın Al

İlkokul 3. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarını Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Çocuklarınızın toplum ve çevreyle ilgili bilgi birikimini geliştirmek için bu kitapları tercih edebilirsiniz. Kültürümüzü ve toplumsal sorumluluklarımızı keşfedin!

3.Sınıf İngilizce Ders Kitapları

Ucuz Kitap Al firması olarak, ilkokul 3. sınıf İngilizce ders kitaplarıyla çocukların İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu kitaplar, çocuklara İngilizce kelime dağarcığını, temel dilbilgisi kurallarını ve iletişim becerilerini öğretirken, İngilizceye olan ilgilerini artırır. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitaplarımızla çocuklarınızın öğrenmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Alfabe ve Kelime Öğrenme

İngilizce ders kitaplarında, çocuklar İngilizce alfabeyi ve kelime dağarcığını öğrenirler. Bu kitaplarda, İngilizce harflerin okunuşu ve yazılışı, temel kelimeler ve kelime grupları ele alınacak. Çocuklar, kelime ezberleme ve telaffuz becerileri kazanırken, İngilizce sözcük dağarcıklarını genişletecekler.

Tanışma ve Kendini Tanıtma

İngilizce ders kitaplarında, çocuklar İngilizce'de tanışma ve kendini tanıtma konularını öğrenirler. Bu kitaplarda, kendilerini nasıl tanıtabileceklerini, isimlerini, yaşlarını ve hobilerini nasıl ifade edeceklerini öğrenecekler. Ayrıca, basit soru-cevap kalıpları ve iletişim becerileri üzerinde de çalışacaklar.

Günlük Yaşam ve Temel İletişim

İngilizce ders kitaplarında, çocuklar günlük yaşamla ilgili temel İngilizce ifadeleri ve iletişim kalıplarını öğrenirler. Bu kitaplarda, günlük rutinler, aile üyeleri, okul yaşamı ve evcil hayvanlar gibi konular ele alınacak. Çocuklar, basit cümlelerle iletişim kurabilme becerilerini geliştirirken, İngilizce konuşma yeteneklerini güçlendirecekler.

Kitapları Satın Al

İlkokul 3. sınıf İngilizce ders kitaplarını Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Çocuklarınızın İngilizce dil becerilerini geliştirmek ve iletişim becerilerini güçlendirmek için bu kitapları tercih edebilirsiniz. İngilizce öğrenmenin keyfini çıkarın!

3 adet stokta!
80,00 TL 40,00 TL
+
son 2 adet stokta!
100,00 TL 50,00 TL
+
100+ adet stokta!
75,00 TL 10,00 TL
+
2
100+ adet stokta!
500,00 TL 90,00 TL
+
Temin Edilebilir (3-5 İş günü)
59,00 TL 35,40 TL
+
3. Sınıf Hayat Bilgisi - Fen Bilimleri Dinamik Soru Bankası - Kolektif - Tudem Yayınları
%20 İndirim
son 1 adet stokta!
438,00 TL
+
Temin Edilebilir (3-5 İş günü)
145,00 TL 123,25 TL
+
Temin Edilebilir (3-5 İş günü)
190,00 TL 114,00 TL
+
2 adet stokta!
79,90 TL 43,95 TL
+
son 1 adet stokta!
285,00 TL 199,50 TL
+
3 adet stokta!
160,00 TL 112,00 TL
+
3 adet stokta!
135,00 TL 94,50 TL
+
Okyanus 3. Sınıf Matematik Classmate Etkinlikli Soru Bankası
%20 İndirim
4 adet stokta!
250,00 TL 200,00 TL
+
Sonraki 24 ürünü göster
Ürün Filtrele
Yayınevi
Fiyat
Stokta
Popüler