İlkokul 4.Sınıf Kitapları

Türkçe Ders Kitabı İlkokul 4.Sınıf Kitapları Satın Al

Ucuz Kitap Al firması olarak, ilkokul 4. sınıf Türkçe ders kitaplarıyla çocukların dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu kitaplar, çocuklara dilbilgisi kurallarını, yazılı ve sözlü ifade becerilerini ve okuma anlama yeteneklerini geliştirirken, kelime dağarcıklarını zenginleştirir. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitaplarımızla çocuklarınızın öğrenmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Anlatım ve Yazım Kuralları

Türkçe ders kitaplarında, çocuklar anlatım ve yazım kurallarını öğrenirler. Bu kitaplarda, doğru ve etkili bir şekilde ifade etme becerileri kazandırılır. Cümle yapısı, noktalama işaretleri, büyük küçük harf kullanımı gibi konular ele alınacak. Çocuklar, dilin gücünü keşfederek yazma ve konuşma becerilerini geliştirecekler.

Okuma ve Anlama

Okuma ve anlama becerileri, dilin en önemli unsurlarından biridir. İlkokul 4. sınıf Türkçe ders kitaplarında, çocuklar okuma ve anlama yeteneklerini geliştirirler. Bu kitaplarda, farklı türlerde metinlerle karşılaşacaklar. Öyküler, masallar, bilgi metinleri gibi çeşitli kaynaklar üzerinden metin anlama becerilerini güçlendirecekler.

Edebiyat ve Şiir

Edebiyat ve şiir, dilin sanatsal yönlerini keşfetmek için önemli bir araçtır. İlkokul 4. sınıf Türkçe ders kitaplarında, çocuklar edebiyat eserleri ve şiirlerle tanışacaklar. Ünlü yazarların eserlerinden örnekler ve seçilmiş şiirler üzerinden edebi dil örnekleri üzerinde çalışacaklar. Böylece dilin estetik ve duygusal boyutlarını deneyimleyecekler.

Kitapları Satın Al

İlkokul 4. sınıf Türkçe ders kitaplarını Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Çocuklarınızın dil becerilerini geliştirmek ve Türkçeyi doğru kullanmayı öğrenmek için bu kitapları tercih edebilirsiniz. Dilin büyülü dünyasına adım atın!

Matematik Ders Kitabı İlkokul 4.Sınıf Kitapları

Ucuz Kitap Al firması olarak, ilkokul 4. sınıf matematik ders kitaplarıyla çocukların matematik becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu kitaplar, çocuklara matematiksel düşünme becerilerini, problem çözme yeteneklerini ve matematiksel kavramları öğretirken, matematikle olan ilişkilerini güçlendirir. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitaplarımızla çocuklarınızın öğrenmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Sayılar ve İşlemler

Matematik ders kitaplarında, çocuklar sayılarla tanışır ve temel işlemleri öğrenirler. Bu kitaplarda, dört işlem (toplama, çıkarma, çarpma, bölme) ve sayılar arasındaki ilişkiler konuları ele alınacak. Çocuklar, matematiksel kavramları anlama ve uygulama becerilerini geliştirirken, sayılarla rahat bir şekilde çalışmayı öğrenecekler.

Geometri

Geometri, matematikte şekillerin ve uzayın incelendiği bir alanıdır. İlkokul 4. sınıf matematik ders kitaplarında, çocuklar geometri kavramlarına yönlendirilecekler. Kare, dikdörtgen, üçgen gibi şekillerin özellikleri, simetri, yüzey alanı ve çevre gibi temel konular ele alınacak. Böylece çocuklar, görsel algılarını ve şekiller arasındaki ilişkileri geliştirecekler.

Ölçme ve Veri Analizi

Ölçme ve veri analizi, matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerinin önemli bir parçasıdır. İlkokul 4. sınıf matematik ders kitaplarında, çocuklar ölçme birimlerini (uzunluk, ağırlık, zaman) ve verileri analiz etmeyi öğrenecekler. Ölçme işlemleri, grafikler ve tablolar üzerinde çalışarak, verileri yorumlama ve analiz etme becerilerini geliştirecekler.

Kitapları Satın Al

İlkokul 4. sınıf matematik ders kitaplarını Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Çocuklarınızın matematik becerilerini geliştirmek ve matematikle olan ilişkilerini güçlendirmek için bu kitapları tercih edebilirsiniz. Matematik dünyasına adım atın!

Fen Bilimleri Ders Kitabı İlkokul 4.Sınıf Kitapları

Ucuz Kitap Al firması olarak, ilkokul 4. sınıf fen bilimleri ders kitaplarıyla çocukların doğa ve fen bilimleriyle ilgili bilgi birikimlerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Bu kitaplar, çocuklara fen bilimlerinin temel kavramlarını, gözlem yapma ve deney becerilerini geliştirirken, doğayı keşfetme ve merak duygularını destekler. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitaplarımızla çocuklarınızın öğrenmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Bitkilerin Yaşamı ve Büyümesi

Fen bilimleri ders kitaplarında, çocuklar bitkilerin yaşam süreçlerini ve büyüme aşamalarını öğrenirler. Bu kitaplarda, bitkilerin temel özellikleri, fotosentez süreci, bitkilerin çevreye etkisi gibi konular ele alınacak. Ayrıca, bitkilerin nasıl büyüdüğünü ve çevreleriyle olan etkileşimlerini gözlemleyerek öğrenecekler.

Hayvanların Özellikleri ve Sınıflandırılması

Fen bilimleri ders kitaplarında, çocuklar hayvanların çeşitliliğini ve özelliklerini öğrenirler. Bu kitaplarda, hayvanların temel özellikleri, beslenme şekilleri, yaşam ortamları gibi konular ele alınacak. Ayrıca, hayvanların sınıflandırılması ve türler arası ilişkiler hakkında bilgiler verilecek. Böylece çocuklar, doğadaki hayvanları daha iyi anlamaya başlayacaklar.

Madde ve Madde Değişimleri

Madde ve madde değişimleri, fen bilimlerinin önemli bir konusudur. İlkokul 4. sınıf fen bilimleri ders kitaplarında, çocuklar madde ve madde değişimlerine yönlendirilecekler. Maddenin farklı halleri, maddenin özellikleri, basit kimyasal değişimler gibi konular ele alınacak. Böylece çocuklar, maddenin farklı hallerini ve değişimlerini gözlemleyerek öğrenecekler.

Kitapları Satın Al

İlkokul 4. sınıf fen bilimleri ders kitaplarını Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Çocuklarınızın doğa ve fen bilimleriyle ilgili bilgi birikimini geliştirmek ve keşif duygularını desteklemek için bu kitapları tercih edebilirsiniz. Doğayı ve fen bilimlerini keşfetmenin keyfini çıkarın!

Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İlkokul 4.Sınıf Kitapları

Ucuz Kitap Al firması olarak, ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarıyla çocukların toplum, kültür ve tarihle ilgili bilgi birikimlerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu kitaplar, çocuklara ülke ve dünya hakkında temel bilgileri, toplumun yapılanmasını ve tarihsel olayları öğretirken, kültürel mirasımızı ve milli değerlerimizi aktarır. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitaplarımızla çocuklarınızın öğrenmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Ülkemizin Coğrafi Bölgeleri

Sosyal bilgiler ders kitaplarında, çocuklar ülkemizin coğrafi bölgelerini keşfederler. Bu kitaplarda, Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri hakkında temel bilgiler verilecek. Her bölgenin iklimi, bitki örtüsü, doğal güzellikleri ve tarım ürünleri hakkında bilgi edinecekler. Ayrıca, bölge halkının yaşam tarzı, gelenekleri ve kültürel özellikleri de anlatılacak.

Türkiye'nin Tarihi ve Kültürel Mirası

Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirası, toplumumuzun önemli bir parçasıdır. İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında, çocuklar Türkiye'nin tarihini ve kültürel mirasını öğrenirler. Bu kitaplarda, tarihi olaylar, medeniyetler, antik kentler ve önemli kültürel değerler ele alınacak. Böylece çocuklar, geçmişimize ait izleri keşfederek milli kimliklerini güçlendirecekler.

Toplumda Görev ve Sorumluluklarımız

Toplumda yaşadığımızda, çeşitli görev ve sorumluluklarımız vardır. İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında, çocuklar toplumda görev ve sorumlulukları öğrenirler. Bu kitaplarda, aile, okul, mahalle gibi farklı toplum birimleri ve bu birimlerdeki rollerimiz ele alınacak. Ayrıca, yardımlaşma, saygı ve dürüstlük gibi toplumsal değerler vurgulanacak.

Kitapları Satın Al

İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarını Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Çocuklarınızın toplum, kültür ve tarihle ilgili bilgi birikimini geliştirmek için bu kitapları tercih edebilirsiniz. Ülkemizin zengin kültürel mirasını keşfedin!

İngilizce Ders Kitabı İlkokul 4.Sınıf Kitapları

Ucuz Kitap Al firması olarak, ilkokul 4. sınıf İngilizce ders kitaplarıyla çocukların İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu kitaplar, çocuklara İngilizce kelime dağarcığını, dilbilgisi kurallarını ve iletişim becerilerini öğretirken, İngilizceye olan ilgilerini artırır. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitaplarımızla çocuklarınızın öğrenmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Alfabe ve Kelime Öğrenme

İngilizce ders kitaplarında, çocuklar İngilizce alfabeyi ve kelime dağarcığını öğrenirler. Bu kitaplarda, İngilizce harflerin okunuşu ve yazılışı, temel kelimeler ve kelime grupları ele alınacak. Çocuklar, kelime ezberleme ve telaffuz becerileri kazanırken, İngilizce sözcük dağarcıklarını genişletecekler.

Tanışma ve Kendini Tanıtma

İngilizce ders kitaplarında, çocuklar İngilizce'de tanışma ve kendini tanıtma konularını öğrenirler. Bu kitaplarda, kendilerini nasıl tanıtabileceklerini, isimlerini, yaşlarını ve hobilerini nasıl ifade edeceklerini öğrenecekler. Ayrıca, basit soru-cevap kalıpları ve iletişim becerileri üzerinde çalışacaklar.

Günlük Yaşam ve Temel İletişim

İngilizce ders kitaplarında, çocuklar günlük yaşamla ilgili temel İngilizce ifadeleri ve iletişim kalıplarını öğrenirler. Bu kitaplarda, günlük rutinler, aile üyeleri, okul yaşamı ve evcil hayvanlar gibi konular ele alınacak. Çocuklar, basit cümlelerle iletişim kurabilme becerilerini geliştirirken, İngilizce konuşma yeteneklerini güçlendirecekler.

Kitapları Satın Al

İlkokul 4. sınıf İngilizce ders kitaplarını Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Çocuklarınızın İngilizce dil becerilerini geliştirmek ve iletişim becerilerini güçlendirmek için bu kitapları tercih edebilirsiniz. İngilizce öğrenmenin keyfini çıkarın!

100+ adet stokta!
75,00 TL 10,00 TL
+
Dilko İlkokul 1 2 3 4. Sınıf İngilizce Sözlüklü Defter
%20 İndirim
3 adet stokta!
185,00 TL 148,00 TL
+
son 1 adet stokta!
144,00 TL
+
son 2 adet stokta!
139,00 TL
+
3 adet stokta!
114,00 TL
+
son 2 adet stokta!
194,00 TL
+
son 1 adet stokta!
284,00 TL
+
son 1 adet stokta!
349,00 TL
+
son 1 adet stokta!
75,00 TL 48,75 TL
+
3 adet stokta!
79,90 TL 43,95 TL
+
6 adet stokta!
260,00 TL 182,00 TL
+
1 adet stokta!
180,00 TL 126,00 TL
+
3 adet stokta!
180,00 TL 126,00 TL
+
son 1 adet stokta!
260,00 TL 182,00 TL
+
1 adet stokta!
100,00 TL 70,00 TL
+
son 2 adet stokta!
150,00 TL 105,00 TL
+
Okyanus 4.Sınıf Classmate Sosyal Bilgiler Etkinlikli Soru Bankası
%20 İndirim
son 2 adet stokta!
110,00 TL 88,00 TL
+
Mutlu 4.Sınıf Bilsem Deneme Sınavı
%20 İndirim
son 1 adet stokta!
20,00 TL 16,00 TL
+
31 adet stokta!
250,00 TL 75,00 TL
+
Tüm Sınıflar İçin Bilsem Soru Bankası Master Zeka
%20 İndirim
4 adet stokta!
160,00 TL 128,00 TL
+
2 adet stokta!
110,00 TL 82,50 TL
+
son 1 adet stokta!
285,00 TL 199,50 TL
+
Sonraki 24 ürünü göster
Ürün Filtrele
Yayınevi
Fiyat
Stokta