Ortaokul Kitap Setleri

Ortaokul Türkçe Kitap Setleri Satın Al

Ucuz Kitap Al firması olarak, Ortaokul öğrencilerine yönelik Türkçe kitap setleriyle dilimizin gücünü keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Bu kitap setleri, öğrencilerin dil becerilerini geliştirme, okuma alışkanlığı kazanma, yazılı ve sözlü iletişim yeteneklerini güçlendirme fırsatı sunar. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitap setlerimizle öğrencilerin Türkçe yetkinliklerini artırabilirsiniz.

Okuma ve Anlama Becerileri

Türkçe kitap setlerinde, öğrenciler okuma ve anlama becerilerini geliştirirler. Bu kitaplarda, çeşitli edebi metinler, hikayeler, şiirler ve makaleler bulunur. Öğrenciler, metinleri anlama, çıkarımda bulunma, eleştirel düşünme becerilerini geliştirme fırsatı yakalarlar.

Yazma ve Sözlü İletişim Yetenekleri

Türkçe kitap setlerinde, öğrenciler yazma ve sözlü iletişim yeteneklerini geliştirirler. Bu kitaplarda, yazma alıştırmaları, kompozisyonlar, sunumlar gibi etkinlikler yer alır. Öğrenciler, doğru yazma kurallarını uygulama, düşüncelerini etkili bir şekilde ifade etme becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Kitap Setlerini Satın Al

Ortaokul Türkçe kitap setlerini Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Öğrencilerinizin dil becerilerini geliştirmek, okuma ve yazma alışkanlığı kazandırmak için bu kitap setlerini tercih edebilirsiniz. Türkçe dilinin gücünü keşfedin, öğrencilerinizin dil yetkinliklerini güçlendirin ve başarılarını destekleyin!

Ortaokul Matematik Kitap Setleri Sayıların Dünyası

Ucuz Kitap Al firması olarak, Ortaokul öğrencilerine yönelik matematik kitap setleriyle sayıların dünyasını keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Bu kitap setleri, öğrencilerin matematik becerilerini geliştirme, problem çözme yeteneklerini artırma, mantıksal düşünme becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitap setlerimizle öğrencilerin matematik alanındaki başarılarını destekleyebilirsiniz.

Temel Matematik Konuları

Matematik kitap setlerinde, öğrenciler temel matematik konularını öğrenirler. Bu kitaplarda, sayılar, işlemler, kesirler, geometri, cebir gibi temel matematik kavramları ele alınır. Öğrenciler, matematiksel düşünme becerilerini geliştirme, problemleri çözme, analitik düşünme yeteneklerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Uygulama ve Soru Çözümü

Matematik kitap setlerinde, öğrenciler uygulama ve soru çözme becerilerini geliştirirler. Bu kitaplarda, örnek problemler, alıştırmalar, testler yer alır. Öğrenciler, matematiksel kavramları uygulama, problem çözme stratejilerini geliştirme, analitik düşünme becerilerini pekiştirme fırsatı yakalarlar.

Kitap Setlerini Satın Al

Ortaokul matematik kitap setlerini Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Öğrencilerinizin matematik becerilerini geliştirmek, problem çözme yeteneklerini artırmak için bu kitap setlerini tercih edebilirsiniz. Sayıların dünyasını keşfedin, öğrencilerinizin matematik alanındaki başarılarını destekleyin ve onlara matematik sevgisini aşılayın!

Ortaokul Fen Bilimleri Kitap Setleri Doğanın Sırlarını Keşfet

Ucuz Kitap Al firması olarak, Ortaokul öğrencilerine yönelik fen bilimleri kitap setleriyle doğanın sırlarını keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Bu kitap setleri, öğrencilerin fen bilimleri alanındaki bilgi ve meraklarını artırma, gözlem yapma yeteneklerini geliştirme, bilimsel yöntemi öğrenme fırsatı sunar. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitap setlerimizle öğrencilerin fen bilimleriyle ilgili başarılarını destekleyebilirsiniz.

Doğa Bilimleri ve Teknoloji

Fen bilimleri kitap setlerinde, öğrenciler doğa bilimleri ve teknoloji alanlarına yönelik temel bilgiler edinirler. Bu kitaplarda, canlılar dünyası, enerji ve hareket, madde ve değişim, ekosistemler gibi konular ele alınır. Öğrenciler, doğadaki süreçleri anlama, fen bilimleri prensiplerini öğrenme, bilimsel düşünme becerilerini geliştirme fırsatı yakalarlar.

Gözlem ve Deneyler

Fen bilimleri kitap setlerinde, öğrenciler gözlem yapma ve deneyler gerçekleştirme becerilerini geliştirirler. Bu kitaplarda, basit gözlemler, deneyler, laboratuvar etkinlikleri yer alır. Öğrenciler, fen bilimlerinde kullanılan yöntemleri uygulama, gözlem yapma, veri toplama ve analiz etme becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Kitap Setlerini Satın Al

Ortaokul fen bilimleri kitap setlerini Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Öğrencilerinizin fen bilimleri alanındaki bilgi ve meraklarını desteklemek, gözlem yapma yeteneklerini geliştirmek için bu kitap setlerini tercih edebilirsiniz. Doğanın sırlarını keşfedin, öğrencilerinizin fen bilimleriyle ilgili başarılarını destekleyin ve bilimsel meraklarını besleyin!

Ortaokul Sosyal Bilgiler Kitap Setleri Geçmişten Günümüze Yolculuk

Ucuz Kitap Al firması olarak, Ortaokul öğrencilerine yönelik sosyal bilgiler kitap setleriyle geçmişten günümüze yolculuk yapmalarına yardımcı oluyoruz. Bu kitap setleri, öğrencilerin tarih, coğrafya, vatandaşlık gibi alanlardaki bilgilerini artırma, kültürel ve toplumsal değerleri öğrenme fırsatı sunar. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitap setlerimizle öğrencilerin sosyal bilgiler alanındaki başarılarını destekleyebilirsiniz.

Tarih ve Kültür

Sosyal bilgiler kitap setlerinde, öğrenciler tarih ve kültür alanlarına yönelik temel bilgiler edinirler. Bu kitaplarda, Türkiye tarihi, dünya tarihi, medeniyetler tarihi gibi konular ele alınır. Öğrenciler, geçmişteki olayları ve kültürel değerleri anlama, farklı toplumları ve medeniyetleri keşfetme fırsatı yakalarlar.

Coğrafya ve Vatandaşlık

Sosyal bilgiler kitap setlerinde, öğrenciler coğrafya ve vatandaşlık alanlarına yönelik temel bilgiler edinirler. Bu kitaplarda, dünya coğrafyası, Türkiye coğrafyası, insan ve çevre ilişkileri gibi konular ele alınır. Öğrenciler, coğrafi bilgileri anlama, çevresel sorunları değerlendirme, vatandaşlık bilincini geliştirme fırsatı bulurlar.

Kitap Setlerini Satın Al

Ortaokul sosyal bilgiler kitap setlerini Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Öğrencilerinizin tarih, coğrafya, vatandaşlık alanlarındaki bilgi ve kültürel değerlerini desteklemek için bu kitap setlerini tercih edebilirsiniz. Geçmişten günümüze yolculuk yapın, öğrencilerinizin sosyal bilgiler alanındaki başarılarını destekleyin ve onların kültürel ve toplumsal farkındalığını artırın!

Ortaokul İngilizce Kitap Setleri Yeni Dilin Kapıları

Ucuz Kitap Al firması olarak, Ortaokul öğrencilerine yönelik İngilizce kitap setleriyle yeni dilin kapılarını aralamalarına yardımcı oluyoruz. Bu kitap setleri, öğrencilerin İngilizce dil bilgisi, kelime dağarcığı ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitap setlerimizle öğrencilerin İngilizce alanındaki başarılarını destekleyebilirsiniz.

Dil Bilgisi ve Kelime Dağarcığı

İngilizce kitap setlerinde, öğrenciler dil bilgisi kurallarını ve kelime dağarcığını genişletme fırsatı bulurlar. Bu kitaplarda, temel dil bilgisi konuları, fiiller, isimler, sıfatlar, zarflar ve kelime kökleri gibi konular ele alınır. Öğrenciler, dil bilgisini anlama, doğru kelime kullanma ve cümle kurma becerilerini geliştirme fırsatı yakalarlar.

İletişim ve Okuma Becerileri

İngilizce kitap setlerinde, öğrenciler iletişim ve okuma becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Bu kitaplarda, iletişimde kullanılan temel ifadeler, okuma parçaları, hikayeler ve etkileşimli etkinlikler yer alır. Öğrenciler, İngilizceyi anlama, konuşma, yazma ve dinleme becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Kitap Setlerini Satın Al

Ortaokul İngilizce kitap setlerini Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Öğrencilerinizin İngilizce dil becerilerini desteklemek, dil bilgisi ve kelime dağarcığını geliştirmek için bu kitap setlerini tercih edebilirsiniz. Yeni dilin kapılarını aralayın, öğrencilerinizin İngilizce alanındaki başarılarını destekleyin ve küresel iletişim becerilerini güçlendirin!

Ortaokul Tarih Kitap Setleri Geçmişin İzinde Yolculuk

Ucuz Kitap Al firması olarak, Ortaokul öğrencilerine yönelik tarih kitap setleriyle geçmişin izinde yolculuk yapmalarına yardımcı oluyoruz. Bu kitap setleri, öğrencilerin tarihi olayları anlama, tarih bilgisini genişletme ve tarihi bağlamları keşfetme fırsatı sunar. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitap setlerimizle öğrencilerin tarih alanındaki başarılarını destekleyebilirsiniz.

Tarih Çizgileri

Tarih kitap setlerinde, öğrenciler tarih çizgileri üzerinden geçmişin izinde yolculuk yaparlar. Bu kitaplarda, antik çağlardan modern döneme kadar tarih süreçleri, önemli olaylar, medeniyetler ve önemli şahsiyetler ele alınır. Öğrenciler, tarihi olayları kronolojik olarak takip ederken, farklı uygarlıkları ve kültürleri keşfetme fırsatı yakalarlar.

Tarihi Bağlamlar

Tarih kitap setlerinde, öğrenciler tarihi olayları ve dönemleri daha iyi anlama fırsatı bulurlar. Bu kitaplarda, tarihi bağlamlar, toplumların, kültürlerin ve devletlerin gelişimi ele alınır. Öğrenciler, tarihî olayları anlama, analiz etme ve yorumlama becerilerini geliştirirken, tarihi olayların günümüz dünyasına etkilerini keşfederler.

Kitap Setlerini Satın Al

Ortaokul tarih kitap setlerini Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Öğrencilerinizin tarih bilgisini genişletmek, geçmişin izinde yolculuk yapmak ve tarihî bağlamları anlamak için bu kitap setlerini tercih edebilirsiniz. Geçmişe bir yolculuk yapın, öğrencilerinizin tarih alanındaki başarılarını destekleyin ve tarihi farkındalıklarını artırın!

100+ adet stokta!
600,00 TL 270,00 TL
+
100+ adet stokta!
600,00 TL 270,00 TL
+
1
100+ adet stokta!
500,00 TL 225,00 TL
+
100+ adet stokta!
550,00 TL 247,50 TL
+
100+ adet stokta!
450,00 TL 202,50 TL
+
1
100+ adet stokta!
600,00 TL 270,00 TL
+
100+ adet stokta!
1.600,00 TL 720,00 TL
+
100+ adet stokta!
530,00 TL 238,50 TL
+
100+ adet stokta!
550,00 TL 247,50 TL
+
100+ adet stokta!
600,00 TL 270,00 TL
+
100+ adet stokta!
199,90 TL 50,00 TL
+
1 adet stokta!
450,00 TL 225,00 TL
+
100+ adet stokta! Minumum 5 adet
219,90 TL 40,00 TL
+
100+ adet stokta! Maksimum 20 adet
400,00 TL 50,00 TL
+
1 adet stokta!
600,00 TL 420,00 TL
+
Temin Edilebilir (3-5 İş günü)
600,00 TL 420,00 TL
+
son 1 adet stokta!
120,00 TL 78,00 TL
+
77 adet stokta!
600,00 TL 270,00 TL
+
100+ adet stokta!
199,90 TL 50,00 TL
+
Sonraki 14 ürünü göster
Ürün Filtrele
Yayınevi
Fiyat
Stokta
Popüler