Ortaokul 6.Sınıf Kitapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitapları Satın Al

Ucuz Kitap Al firması olarak, 6. sınıf öğrencilerine yönelik Türkçe ders kitaplarıyla dil ve edebiyat becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu kitaplar, öğrencilere dilbilgisi kurallarını öğrenme, yazma becerilerini geliştirme, okuma anlama ve edebi metinleri keşfetme fırsatı sunar. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitaplarımızla öğrencilerin Türkçe yeteneklerini geliştirebilirsiniz.

Dilbilgisi

Türkçe ders kitaplarında, öğrenciler dilbilgisi kurallarını öğrenirler. Bu kitaplarda, fiiller, zamirler, sıfatlar, zarflar, cümle yapısı gibi dilbilgisi konuları ele alınır. Öğrenciler, dilbilgisi kurallarını anlama, doğru bir şekilde cümleler kurma ve dilin yapısal özelliklerini kavrama becerilerini geliştirirler.

Yazma Becerileri

Türkçe ders kitaplarında, öğrenciler yazma becerilerini geliştirirler. Bu kitaplarda, yazma planlama, metin düzenleme, paragraf yazma, yazı türleri gibi konular ele alınır. Öğrenciler, düşüncelerini yazılı olarak ifade etme, doğru ve etkili bir şekilde yazma becerilerini geliştirirler.

Okuma Anlama

Türkçe ders kitaplarında, öğrenciler okuma anlama becerilerini geliştirirler. Bu kitaplarda, farklı metin türleri (hikaye, şiir, makale vb.) ve okuma anlama çalışmaları yer alır. Öğrenciler, metinleri anlama, ana fikirleri çıkarma, detayları bulma ve metinleri yorumlama becerilerini geliştirirler.

Edebî Metinler

Türkçe ders kitaplarında, öğrenciler edebî metinleri keşfederler. Bu kitaplarda, hikaye, şiir, masal gibi edebî metinlerin örnekleri ve analizleri yer alır. Öğrenciler, edebî metinleri okuma, edebiyatın dil ve anlatım özelliklerini anlama becerilerini geliştirirler.

Kitapları Satın Al

Ortaokul 6. sınıf Türkçe ders kitaplarını Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Öğrencilerinizin dil ve edebiyat becerilerini geliştirmek için bu kitapları tercih edebilirsiniz. Türkçeyi keşfedin, yazma ve okuma becerilerini güçlendirin!

6. Sınıf Matematik Ders Kitapları

Ucuz Kitap Al firması olarak, 6. sınıf öğrencilerine yönelik matematik ders kitaplarıyla matematik becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu kitaplar, öğrencilere matematiksel kavramları anlama, problem çözme becerilerini geliştirme, matematiksel düşünme ve mantık yürütme fırsatı sunar. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitaplarımızla öğrencilerin matematik yeteneklerini güçlendirebilirsiniz.

Matematiksel Kavramlar

Matematik ders kitaplarında, öğrenciler matematiksel kavramları öğrenirler. Bu kitaplarda, sayılar, işlemler, geometri, ölçme, veri analizi gibi konular ele alınır. Öğrenciler, matematiksel kavramları anlama, matematik terimlerini öğrenme ve kavramları pratik uygulamalarla pekiştirme fırsatı bulurlar.

Problem Çözme

Matematik ders kitaplarında, öğrenciler problem çözme becerilerini geliştirirler. Bu kitaplarda, problemler, bulmacalar, uygulamalar gibi aktiviteler yer alır. Öğrenciler, matematiksel problemleri analiz etme, çözüm yolları geliştirme, sonuçları yorumlama ve mantıklı çıkarımlar yapma becerilerini geliştirirler.

Matematiksel Düşünme

Matematik ders kitaplarında, öğrenciler matematiksel düşünme becerilerini geliştirirler. Bu kitaplarda, soyut düşünme, mantıksal akıl yürütme, modelleme gibi konular ele alınır. Öğrenciler, matematik problemlerini analitik bir şekilde çözme, farklı çözüm yollarını keşfetme ve matematiksel düşünce süreçlerini geliştirme becerilerini kazanırlar.

Kitapları Satın Al

Ortaokul 6. sınıf matematik ders kitaplarını Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Öğrencilerinizin matematik becerilerini geliştirmek ve matematiksel düşünmelerini güçlendirmek için bu kitapları tercih edebilirsiniz. Matematikle ilgili keşiflere adım atın ve öğrencilerinize matematik sevgisini aşılayın!

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitapları

Ucuz Kitap Al firması olarak, 6. sınıf öğrencilerine yönelik fen bilimleri ders kitaplarıyla doğa ve bilim dünyasını keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Bu kitaplar, öğrencilere fen bilimleri kavramlarını anlama, bilimsel düşünme becerilerini geliştirme, deney yapma ve gözlem yapma fırsatı sunar. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitaplarımızla öğrencilerin fen bilimleriyle ilgili ilgisini ve yeteneklerini artırabilirsiniz.

Canlılar ve Ekosistem

Fen bilimleri ders kitaplarında, öğrenciler canlılar ve ekosistemlerle ilgili konuları öğrenirler. Bu kitaplarda, canlıların özellikleri, yaşam alanları, beslenme ilişkileri, ekosistemlerin yapısı gibi konular ele alınır. Öğrenciler, canlıların çeşitliliğini anlama, ekosistemlerin işleyişini kavrama ve doğal dengeye katkıda bulunma becerilerini geliştirirler.

Maddenin Halleri ve Isı

Fen bilimleri ders kitaplarında, öğrenciler maddenin halleri ve ısıyla ilgili konuları öğrenirler. Bu kitaplarda, katı, sıvı, gaz halleri, erime, kaynama, yoğunlaşma gibi fenomenler ve ısı enerjisi konuları ele alınır. Öğrenciler, maddenin farklı hallerini anlama, ısı enerjisinin etkilerini gözlemleme ve günlük hayatta karşılaşılan ısı olaylarını açıklama becerilerini geliştirirler.

Güneş Sistemi ve Uzay

Fen bilimleri ders kitaplarında, öğrenciler güneş sistemi ve uzayla ilgili konuları öğrenirler. Bu kitaplarda, gezegenler, yıldızlar, galaksiler, evrenin genişlemesi gibi konular ele alınır. Öğrenciler, güneş sisteminin yapısını anlama, uzayın gizemlerini keşfetme ve evrenin genişlemesine dair temel bilgilere sahip olma becerilerini geliştirirler.

Kitapları Satın Al

Ortaokul 6. sınıf fen bilimleri ders kitaplarını Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Öğrencilerinizin doğa ve bilimle ilgili merakını beslemek ve fen bilimleri becerilerini güçlendirmek için bu kitapları tercih edebilirsiniz. Doğanın sırlarını keşfedin ve öğrencilerinize fen bilimleriyle ilgili heyecanı aşılayın!

6. Sınıf İngilizce Ders Kitapları

Ucuz Kitap Al firması olarak, 6. sınıf öğrencilerine yönelik İngilizce ders kitaplarıyla dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu kitaplar, öğrencilere İngilizce kelime dağarcığını genişletme, dilbilgisi kurallarını öğrenme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirme fırsatı sunar. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitaplarımızla öğrencilerin İngilizce yeteneklerini güçlendirebilirsiniz.

Kelime ve Kelime Dağarcığı

İngilizce ders kitaplarında, öğrenciler kelime ve kelime dağarcığını geliştirirler. Bu kitaplarda, günlük yaşamda sık kullanılan İngilizce kelimeler, kelime anlamları, örnek cümleler ve etkili kelime öğrenme stratejileri ele alınır. Öğrenciler, kelime dağarcığını genişletme, yeni kelimeleri anlama ve kullanma becerilerini geliştirirler.

Dilbilgisi

İngilizce ders kitaplarında, öğrenciler dilbilgisi kurallarını öğrenirler. Bu kitaplarda, fiiller, zamirler, sıfatlar, zarflar, cümle yapısı gibi dilbilgisi konuları ayrıntılı olarak ele alınır. Öğrenciler, dilbilgisi kurallarını anlama, doğru bir şekilde cümleler kurma ve İngilizce dil yapısını kavrama becerilerini geliştirirler.

Konuşma ve Yazma

İngilizce ders kitaplarında, öğrenciler konuşma ve yazma becerilerini geliştirirler. Bu kitaplarda, konuşma ve yazma aktiviteleri, diyaloglar, kompozisyon yazma gibi etkinlikler yer alır. Öğrenciler, İngilizce olarak düşünme, doğru bir şekilde ifade etme, yazma becerilerini geliştirme ve iletişim kurma becerilerini pekiştirirler.

Kitapları Satın Al

Ortaokul 6. sınıf İngilizce ders kitaplarını Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Öğrencilerinizin dil becerilerini geliştirmek ve İngilizceye olan ilgilerini artırmak için bu kitapları tercih edebilirsiniz. İngilizceyi keşfedin, kelime dağarcığınızı genişletin ve İngilizce ile iletişim becerilerinizi geliştirin!

6. Sınıf Tarih Ders Kitapları

Ucuz Kitap Al firması olarak, 6. sınıf öğrencilerine yönelik tarih ders kitaplarıyla geçmişi keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Bu kitaplar, öğrencilere tarihi olayları anlama, tarih bilincini geliştirme, kültürel mirasa saygı duyma fırsatı sunar. Uygun fiyatlı ve bilgi dolu kitaplarımızla öğrencilerin tarihle ilgili bilgilerini artırabilirsiniz.

Geçmişten Günümüze

Tarih ders kitaplarında, öğrenciler geçmişten günümüze kadar olan dönemleri öğrenirler. Bu kitaplarda, antik çağlar, Ortaçağ, Yeniçağ, yakın tarih gibi dönemler ayrıntılı olarak ele alınır. Öğrenciler, tarih boyunca yaşanan önemli olayları anlama, dönemleri karşılaştırma ve tarih süreçlerini takip etme becerilerini geliştirirler.

Kültürel Miras ve Saygı

Tarih ders kitaplarında, öğrenciler kültürel miras ve saygı kavramlarıyla tanışırlar. Bu kitaplarda, medeniyetler, kültürler, gelenekler, mirasın korunması gibi konular ele alınır. Öğrenciler, kültürel mirasa saygı duyma, farklı kültürel değerleri anlama ve tarihi yapıları koruma bilincini geliştirme becerilerini kazanırlar.

Kitapları Satın Al

Ortaokul 6. sınıf tarih ders kitaplarını Ucuz Kitap Al firması aracılığıyla uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Öğrencilerinizin tarih bilgisini geliştirmek ve geçmişi keşfetmek için bu kitapları tercih edebilirsiniz. Tarihi olayları anlamlandırın, kültürel mirasa saygı duyun ve öğrencilerinize tarih sevgisini aşılayın!

İngilizce Sözlüklü Defter Dilko Yayıncılık
%20 İndirim
5 adet stokta!
185,00 TL 148,00 TL
+
Dilko 6.Sınıf İngilizce Kelime Kartı
%20 İndirim
son 2 adet stokta!
99,00 TL 79,20 TL
+
9 adet stokta! Maksimum 1 adet
160,00 TL 80,00 TL
+
8 adet stokta! Maksimum 1 adet
160,00 TL 80,00 TL
+
4 adet stokta!
218,00 TL 109,00 TL
+
10 adet stokta!
375,00 TL 187,50 TL
+
son 2 adet stokta!
140,00 TL 105,00 TL
+
100+ adet stokta! Minumum 5 adet
550,00 TL 40,00 TL
+
100+ adet stokta!
75,00 TL 10,00 TL
+
2 adet stokta!
203,00 TL 152,25 TL
+
2 adet stokta!
218,00 TL 163,50 TL
+
36 adet stokta!
89,00 TL 57,85 TL
+
61 adet stokta!
180,00 TL 30,00 TL
+
95 adet stokta!
250,00 TL 30,00 TL
+
2 adet stokta! Maksimum 1 adet
155,00 TL 77,50 TL
+
4 adet stokta!
250,00 TL
+
2 adet stokta!
200,00 TL 150,00 TL
+
10 adet stokta!
180,00 TL 117,00 TL
+
Sonraki 24 ürünü göster
Ürün Filtrele
Yayınevi
Fiyat
Stokta