Kullanım Koşulları

1. KULLANIM KOŞULLARI

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Bu siteye erişim ve sitenin kullanımı, aşağıdaki esas ve şartlara tabidir.

Siteyi kullanan kişinin, Sitenin ilk defa kullanım anından itibaren geçerlilik kazanan "Kullanım Koşulları" kabul edilmiş sayılır. “ucuzkitapal.com”, "Kullanım Koşullarını", değişiklikleri çevrimiçi yayınlamak koşulu ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Çevrimiçi yayımlanan değişikliklerden zamanında haberdar olmak için "Kullanım Koşulları”nı düzenli olarak takip etmek, Site kullanıcısının sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra Siteyi kullanmaya devam eden kişi, "Kullanım Koşulları”ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek, doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP sorumlu değildir. “ucuzkitapal.com” sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, işlemin veya iletişimin gecikmesi, arıza, hata, eksiklik, silinme, kayıp, hırsızlık, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi veya kayıtların değiştirilmesi kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat, sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

“ucuzkitapal.com” işbu site ve site uzantısındaki diğer sosyal erişim sitelerinde mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Sitede yer alan linklerle ulaşılacak sitelerde sunulan bilgiler nedeniyle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarardan (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP sorumlu değildir. Söz konusu linkler (bağlantılar), açıktan veya ima yolu ile herhangi bir garanti verilmeksizin, kullanıcıya kullanım kolaylığı ve siteye ulaşım sağlamak amacıyla verilmiştir.

“ucuzkitapal.com” un kontrolü altında olmayan başka internet sitelerinde bağlantı veya referans içerebilir, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan ucuzkitapal.com sorumlu değildir.

“ucuzkitapal.com” internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim ve markası “www.ucuzkitapal.com” alan adı, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir materyal önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisansa çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. “ucuzkitapal.com” sitesinde yer alan ürün resimlerinin ve diğer sosyal medya sitelerindeki ürün resimlerinin bütünü veya bir kısmı değiştirilerek veya kopyalayarak ticari maksatla diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Bu İnternet Sitesindeki resimleri ve diğer materyalleri herhangi bir ticari amaç olmadan üçüncü şahıslara, onların kişisel bilgilendirilmeleri için, içeriğin “ucuzkitapal.com” tarafından sağlandığını ve bu kayıt ve şartların onlara da uygulandığını ve bunlara uymak zorunda olduklarını belirtmek şartıyla gönderilebilir. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. “ucuzkitapal.com” un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Sitede yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. “ucuzkitapal.com” dilediği zaman, sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

“ucuzkitapal.com”, İnternet Sitesini virüslere karşı gerekli güvenlik önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti verememektedir. Kullanıcılarının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması tavsiye edilir.

Üyelik işlemlerinde ve ürün faturalandırma aşamasında, kullanıcı gerekli bilgileri doğru vermekle ve değişiklikleri bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı; vermiş olduğu e-mail adresine, e-maillerin ulaştığına emin olmakla yükümlüdür.

“ucuzkitapal.com”, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

“ucuzkitapal.com” web sayfasına ve diğer sosyal medyada bulunan sitelerine, kullanıcının genel kullanım koşullar ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda erişimini engelleyebilir.

“ucuzkitapal.com” un burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

2.TANIMLAR

2.1. SİTE: (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.2. ÜYE: (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP’dan ürün/mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP'ca üyelikleri onaylanarak (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP'a üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile SİTE 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin SİTE 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE ‘ye verilmez.

2.3. KULLANICI: (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP, web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP'a SMS kısa mesaj göndermesi veya gönderilen email ile (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP KULLANICI’ nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

2.5. LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE‘ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

2.6. İÇERİK: SİTE’ de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayımlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

2.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgilerdir.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP‘ın, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP' ın, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP’a ait “www.ucuzkitapal.com” adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde ,yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi, borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından www.ucuzkitapal.com adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3. (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE ‘de yayımlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP tarafından belirlenecek ve SİTE ‘nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayımlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. SİTE üzerinden, (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP'ın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI ‘lara ve ÜYE ‘lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI‘ların ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP'ın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.2. (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP, SİTE ‘de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE ‘ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE ‘de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE ‘de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlana bilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP'ın SİTE ‘de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4.3. KULLANICI ve ÜYE, SİTE ‘deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın, ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP sorumlu değildir.

4.4. (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve SİTE’yi kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE’de yayımlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE’nin kullanımı ya da SİTE’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder. (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP; sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.5. SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayımlanan içeriklerden dolayı (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP'ın işbirliği içinde bulunduğu kurumların, (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP çalışanlarının ve yöneticilerinin, (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayımlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.6. SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP'ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.7. İşbu SİTE’nin sahibi (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP’ dır. Bu SİTE’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE’nin sunumu (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP'ın ya da (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP'ın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE’deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesaire imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP hizmetlerini, (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP bilgilerini ve (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP'ın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP'ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP'ın yazılı izniyle mümkündür.

4.8. (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP, SİTE üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan hâller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP'ın işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

4.9. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP hizmetleri, (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP bilgileri, (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP telif haklarına tâbi çalışmaları, (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP ticari markaları, (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

(Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP, SİTE’ye erişilmesi, SİTE’nin ya da SİTE’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE’nin kullanılması ile (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP'ın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Uyuşmazlık Çözümü: İşbu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır.

6. DEVİR

(Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP işbu Web Sitesi Kullanım Koşullarını geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP'ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ve Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi’nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP'ın, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayımlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

10. FESİH

10.1. (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP dilediği zaman sebep göstermeksizin, işbu sözleşme uyarınca Üye'ye verdiği hizmeti, temin ettiği ayrıcalıkları kalıcı veya geçici durdurabilir; hizmeti ve “Site”yi ve “İçerik”i, kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir; kullanım süresini uzatıp/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve Üye ile yapılmış olan işbu Sözleşme’yi, Kullanım Koşulları’nı sona erdirebilir veya değiştirebilir.

10.2. Üye, Sözleşme’nin ve/veya eki olan Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP gerekli müdahalelerde bulunma, üyeliği askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmi olarak sınırlama, üyeliğe son verme hakkına sahiptir. Üye, işbu Sözleşme’ye aykırı davranması halinde, (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP'ın maddi-manevi, müspet-menfi her türlü doğrudan-dolaylı zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3. Üye, üyeliğini tek taraflı olarak iptal etse veya üyeliği (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP tarafından durdurulsa/askıya alınsa/sonlandırılsa dahi, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden gerek (Ucuzkitapal.com) APERATİF KİTAP'a karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı şahsen sorumlu olacaktır.

Yazışma Adresi : Akçaburgaz mah. Ahmet Yesevi Cad. 3137 sok. Ali Rıza Güvener İş Merkezi No:24-26 A Girişi Kıraç Esenyurt / İSTANBUL

Telefon : 0850 305 12 65

E-Posta : destek @ ucuzkitapal.com

İnternet Adresi : www.ucuzkitapal.com