Sosyal Bilgiler Eğitiminde Gösteri Yöntemi - Murat Salur - Nobel Bilimsel Eserler

9786254339080
%
10
İndirim
58.50 TL
65.00 TL
Temin Edilebilir
Kargo Bilgisi
Ödeme Seçenekleri
Kapıda Ödeme

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Gösteri Yöntemi Ürün Açıklaması

21. yüzyılda, bireylerin yaşam tarzında, problemlerin genel yapısında, ulusların bireylerden beklentilerinde, pek çok kurum ve oluşumların mahiyetinde köklü değişimler yaşandığı görülmektedir. Bu değişimlerden etkilenen alanların başında ise eğitim gelmektedir zira eğitim dinamik bir yapıya sahiptir ve dolayısıyla zamanın ruhuna uygun, ulusların beklentilerine paralel, çağı ve gereklerini yakalayan bir anlayış ile daima yenilenmeli ve geliştirilmelidir. Günümüzde eğitim anlayışının temel misyonu; eleştiren, sorgulayan, bilgiye farklı kaynaklardan erişen, bu bilgileri yorumlayan, değerlendiren, sentezleyen ve yeniden üreten, olaylara farklı perspektiflerden bakan, dar kalıplardan sıyrılan, değişime ayak uyduran hatta değişime öncülük eden, ulusal değerlerinden kopmadan evrensel değerler ile bütünleşen, aktif, etkili ve girişimci bireyler yetiştirmektir. Tüm bu hedeflerin gerçekleşmesinde ise öğretmenlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu çağın gerektirdiği temel bilgi, beceri ve değerlerin öğrencilere aktarılması; öğrenme-öğretme sürecinde çok sayıda öğretim yöntem ve tekniklerinin etkili bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Dolayısıyla öğretmenlerin öğrenme ortamında, tek bir öğretim yöntemine bağlı kalmamaları gerekmektedir. Gösteri yöntemi ise bu amaca matuf olarak çok sayıda teknik ve etkinlik barındırmaktadır. Bu bağlamda, öğrenme ortamını zenginleştiren, öğrencilerin ilgisini çeken, öğretmen-öğrenci ilişkisini geliştiren gösteri yönteminin öğretmenler tarafından uygulanmasının öğrencilerin tutum ve başarısını anlamlı ve olumlu yönde geliştireceği söylenebilir.
Bu eser; sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programında yer alan “sosyal bilgiler öğretimi”, “öğretim ilke ve yöntemleri” ve “öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı” ile ilgili dersler için kaynak bir eser niteliğindedir. Ayrıca 5, 6 ve 7. sınıf düzeylerinde öğretimi zenginleştirmek ve çeşitli teknik ve etkinlikler uygulamak isteyen sosyal bilgiler öğretmenleri için rehber niteliğindedir.

Marka
Nobel Bilimsel Eserler
Yazar
Murat Salur
Sayfa
124Sayfa
Kağıt
2. HamurKağıt
Boyut
13.50x21.50cm
Basım Yılı
2022

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Gösteri Yöntemi Ürün Yorumları

Yorum bulunamadı