Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar XXIV

9786256658219
%
5
İndirim
171,00 TL
180,00 TL
Temin Edilebilir (3-5 İş günü)
Kargo Bilgisi

Sabit kargo ücreti 30TL

300TL ve üzeri Kargo Ücretsiz

Ödeme Seçenekleri

Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar XXIV

Hangi amaç için olursa olsun örgütler, insanların bir ya da daha fazla gereksinimlerini karşılamak üzere kurulurlar. Örgütlerin ellerindeki madde ve insan kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanarak amaçlarına ulaşmalarının temelinde; yöneticilerin yönetim bilgi, beceri, tutum, ilgi vb. yeterliklere sahip olması yatmaktadır. Örgütün başat unsurlarından biri olan yöneticilerin olmadığı yerde örgüt ve yönetimden de söz edilemez.  Bir örgütü, içinde yer aldığı dış çevreden ayrı düşünmek ve çözümlemek mümkün olmadığı gibi bir kültür ürünü olan örgüt içindeki insanı ve onun sorunlarını da içinde yaşadığı ortamların kültürel özelliklerinden ayrı düşünmek ve anlamak mümkün değildir. Bir başka ifade ile insan ilişkileri ağı olarak tanımlanan örgütlerde hedeflere ulaşabilmek için etkili bir yönetimin gerçekleştirilmesi gerekir. Yönetim ise toplumsal gereksinmelerin bir kısmının karşılanması için kurulan herhangi bir örgütte, örgütsel amaçları gerçekleştirmek üzere bir araya getirilen insan gücü ve fiziksel kaynakları örgütleyip eşgüdümleyerek harekete geçirme süreci olarak tanımlanabilir. İki binli yıllarda nüfusun hızla artması nedeniyle eğitime karşı talep yoğunlaşmış ve sınırlı olan kıt kaynakların sunumu aşamasında çok karmaşık sorunlar yaşanmıştır. Eğitim sistemine karşı olan yoğun isteklere cevap vermek ve karşılaşılan sorunları çözebilmek için okul yöneticilerinden beklentiler artmış; çok çeşitli olan görevlerine bazen formal, bazen de informal olarak yenileri eklenmiştir. Günümüzde okul yöneticisinin örgütteki kriz durumuyla başa çıkması, çatışmayı yönetmesi, vizyon sahibi olması, işgörenleri güdülemesi, programlanmamış konularda geçerli, güvenilir kararlar vermesi ve problem çözme yeteneğine sahip kişiler olması da beklenmektedir. Bundan dolayıdır ki, okul müdürünün değişimle başarılı bir şekilde nasıl başa çıkılacağını bilmesi hayati öneme sahiptir. Okul müdürü okulun amaçlarını çok iyi tanımlamalı, takım olarak neyi başarmak için uğraştıklarını grup üyelerine açık seçik anlatmalı ve onlara yol göstermelidir. Diğer bir deyimle okul örgütünde çalışan bütün personel hedeflerin ne olduğunu ve onu gerçekleştirmek için ne yapmaları gerektiğini çok iyi bilmelidir.

Yazar
Sayfa
154Sayfa
Kağıt
2. HamurKağıt
Boyut
16.00x24.00cm
Basım Yılı
Mart 2024
Ürün Yorumları

Yorum bulunamadı

Benzer Ürünler Benzer Ürünler