7068 Sayılı Genel Kolluk (Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik) Disiplin Hükümleri Hk. Kanun Şerhi (2 Cilt)

9786258092806
%
3
İndirim
591.70 TL
610.00 TL
Temin Edilebilir
Kargo Bilgisi
300TL ve Üzeri Kargo Ücretsiz
Ödeme Seçenekleri

7068 Sayılı Genel Kolluk (Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik) Disiplin Hükümleri Hk. Kanun Şerhi (2 Cilt) Ürün Açıklaması

Bilindiği üzere “Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Tasarısı”, TBMM.nin 24 yasama dönemi 3. Yasama yılında görüşülerek 31.1.2013 tarihinde 6413 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu” adıyla kabul edilmiştir. Daha sonra 15 Temmuz 2016 hain darbe teşebbüsü sonrasında mevzuatımızda yapılan köklü değişikliklere paralel olarak genel kolluk güçlerinin doğrudan İçişleri Bakanlığına bağlanması sağlandı. 25.7.2016 tarih ve 668 sayılı OHAL Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile, Jandarma Genel K.lığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı TSK.dan ayrılarak silahlı bir genel kolluk gücü olarak İçişleri Bakanlığına bağlandı.

Bu arada, emniyet teşkilatı disiplin mevzuatını teşkil eden 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 83 üncü maddesinin birinci cümlesinin, suçta kanunilik ilkesi ile kanuni düzenleme ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesince iptaline karar verilmiş ve 29.1.2016 tarihli R.G.de yayınlanmıştır. Bu kararda iptal nedeniyle doğacak hukuki boşluğun kamu yararını ihlal edecek nitelikte görülmesi sebebiyle kararın R.G.de yayınlanmasından bir yıl sonra yürürlüğe girmesi hükmolunmuştur.

İşte Anayasa Mahkemesinin bu iptal kararı ve bilahare yürürlüğe giren 668 sayılı KHK. sonrasında çıkarılan 2.1.2017 tarihli ve 682 sayılı “Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun hükmünde kararname” ile, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirleri ve kurulları ile disiplin soruşturma usulüne ilişkin hükümler düzenlenmişti.

Bu KHK bilahare 31.1.2018 tarihli ve 7068 SK ile TBMM tarafından aynen kabul edilmiştir. Böylece, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun ile; dağınık biçimde ve değişik hükümlere tabi olan genel kolluğa ait bütün disiplin mevzuatı tek bir kanunda toplanmış oldu.

Böylece Emniyet teşkilatına ait disiplin mevzuatının kanunilik ve kanuni düzenleme ilkelerine uygunluğu sağlandığı gibi Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarında görev yapan subay, astsubay, sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve sözleşmeli erler) genel kolluğa ait bu disiplin hükümlerine tabi olması sağlanarak, 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu hükümlerinin kapsamından çıkarılmışlardır.

Ancak, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrine verilen yükümlü erbaş ve erler hakkında 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleri uygulanacaktır(md. 2/2).668 sayılı KHK sonrası 682 sayılı KHK ile yeni disiplin hükümleri yürürlüğe konulan döneme kadar olan süreçte J.Gn.K. ve Sahil Güv.K.lığı personeli, 657 sayılı DMK.nun disipline ilişkin hükümlerine tabi olmuştur.

Devletin ve milletin can ve mal güvenliğini koruyan, suç ve suçlularla mücadele eden, suç işlenmesi durumunda da suçluları yakalamak ve adli mercilere teslim ile görevli genel kolluk kuvvetlerinin (polis, jandarma ve sahil güvenlik) görevini layıkı ile yerine getirebilmesi ve halkın güvenini kazanabilmes

Marka
Adalet Yayınevi
Yazar
Orhan Çelen
Sayfa
1392Sayfa
Kağıt
2. HamurKağıt
Boyut
16.00x23.00cm
Basım Yılı
2023

7068 Sayılı Genel Kolluk (Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik) Disiplin Hükümleri Hk. Kanun Şerhi (2 Cilt) Ürün Yorumları

Yorum bulunamadı