17. Yüzyıl Işığında Osmanlı - Kolektif - DBY Yayınları

9786258371840
%
10
İndirim
675,00 TL
750,00 TL
Temin Edilebilir (3-5 İş günü)
Kargo Bilgisi

Sabit kargo ücreti 40TL

400TL ve üzeri Kargo Ücretsiz

Ödeme Seçenekleri

17. Yüzyıl Işığında Osmanlı - Kolektif - DBY Yayınları

Doğal çevrede olduğu gibi uygarlık tarihinde de geneli kapsayan büyük ve önemli değişimler, ani kırılmaların yarattığı zikzaklar halinde değil, geniş zaman aralıklarına yayılan dalgalar şeklinde gerçekleşir ve sürekli olarak tekrarlanır. Osmanlı tarihinde de 16. yüzyıl hemen her alanda zirveye ulaşılan bir dönem olmuş ve belirli bir doygunluğun ardından yavaş yavaş sistematik bir bozulma eğilimi başlamıştır. 17. yüzyıl edebiyatta, sanatta, mimaride, bilim ve kültür alanında klasik eğilimlerin hâlâ çok güçlü olduğu bir tablo sergilese de mevcut birikime yeni renkler ve değerler katacak üretkenliğin yok olduğu, durağan bir sürecin başladığı ve her ne kadar temel gerekçesi daha çok askeri yapının ıslahı olsa da genel gidişatı tersine çevirmeye yönelik 18. yüzyıldaki değişime zemin hazırlayan bir psikolojinin yavaş yavaş filizlenmeye başladığı görülür. Kitap içerisindeki yazıların ortaya koyduğu sonuçlardan da anlaşılacağı üzere 17. yüzyıl sıkıntıların ve karamsarlığın ön plana çıktığı bir dönem olarak tanımlanır. Ancak aynı zamanda bir geçiş döneminin kararsızlık ve ikilemini de yansıtmaktadır. 17. yüzyılın çok yönlü olarak ele alınmaya çalışıldığı bu kitabın alanına katkı sağlaması dileğiyle…
Kitapta yer alan makaleler:
Kitaba Dair 17. Yüzyıla Bir Bakış / Hanife Koncu - Nuri Seçgin
Yüzyılın Kimliği 17. Yüzyıl İçin Birkaç Not / Selçuk Mülayim
İbrahim Efendi’nin “Dil-i Dânâ” Adlı Devriyyesi Üzerine / Abdullah Uçman
Osmanlı’nın Kayıp Asrı XVII. Yüzyılın Sosyo-Politik Panoraması / Abdülkadir Özcan
XVII. Yüzyıl Hat Sanatı ve Hattatları / Ali Rıza Özcan
Drugs and Literature in 17th Century Ottoman Poetry / Benedek PÉRİ
17. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatında Mekân Algısı / Büşra Kaplan
Hayvanbiçimcilik (Zoomorfizm), Hayvanlarla İma ve İnsanmerkezcilik: XVII. Yüzyıl Osmanlı Edebiyatında Hayvanlar ve İnsanlar / Edith Gülçin Ambros
Aldı Kerem: Musavvir Hüseyin’in Resmi, Âşık Kerem’in Öyküsü, Âşıkların Çöğürü / Ersu Pekin
XVII. Yüzyılda Levha Formunda Hilye-i Şerîfelerin Doğuşu / Faruk Taşkale - Hüseyin Gündüz - Betül Gündüz
Cihâdî’nin Manzum Kasîde-i Bürde Tercümesi / Hamza Koç - Şermin Baka Telli
Divan Şairi Râmî’nin Asrından Şikâyeti / H. Dilek Batislam
Değişim ve Dönüşümün Simgesi: 17. Yüzyılda Osmanlı Denizciliği / İdris Bostan
Yaraşur Dinse Ana Münşî-i Sâhib-Dîvân: Ganîzâde Nâdirî’nin Münşeât’ı / Kerem Kaan Akhan
Nev‘î-zâde Atâyî’nin “Kâğaz” Redifli Gazeli / Leyla Alptekin Sarıoğlu
Polonyalı Simeon Seyahatnâmesi’nde Celaliler / Mehmet Aça
İstanbul’da 17. Yüzyıl Tekke Mimarisinden Örnekler / M. Baha Tanman
XVII. Yüzyıla Girerken Kıbrıs’ta Bir Eğitim Kurumu: Lefkoşa Dârülhadis’i ve Müderrisleri (1594-1636) / Mehmet Demiryürek
17. Yüzyılda Bir Defterdâr: Yahnikapan Abdülkerim Paşa ve Muhallefâtı (1625) / Mehmet Demiryürek - Nihal Bakışçı
17. Yüzyılda Divan ve Halk Edebiyatlarının Ortaklıkları / Muharrem Kaya
17. Yüzyıl Anadolu Sahası Türkçe Belagat Çalışmalarında Yapısal Dönüşüm ve Telhîsu’l-Miftâh Etkisi / M&u

Yazar
Sayfa
760Sayfa
Kağıt
2. HamurKağıt
Boyut
16.00x23.50cm
Basım Yılı
Aralık 2022
Kategori:
Ürün Yorumları

Yorum bulunamadı

Benzer Ürünler Benzer Ürünler