Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları - I - Kolektif - Fenomen Yayıncılık

9786257351584
%
15
İndirim
59.50 TL
70.00 TL
Temin Edilebilir
Kampanya Bilgisi
Ödeme Seçenekleri
Kapıda Ödeme

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Ürün Açıklaması

Sosyal ve Beşeri Bilimlerin farklı alanlarına ait akademik çalışmaları siz değerli okuyucuların istifadesine sunduğumuz bu kitap on bölümden oluşmaktadır. Çalışmaların dokuz tanesi Türkçe biri İngilizce olarak yayınlanmıştır. Eser, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sosyoloji, Coğrafya, Türkçe Eğitimi, Bölgesel Araştırmalar, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika vb. alanlarda yeni bakış açıları kazandırabilecek incelemeler ve bu alanlara katkı sağlayabilecek eleştirel tahlil ve araştırmalar içermektedir. Alanında değerli araştırmacıların kıymetli emekleri ile ortaya koyduğu farklı konu başlıkları ele alınmıştır. Her bir bölüm müstakil bir araştırmaya konu olacak kadar kapsamlıdır. “1980 – 2010 Arası Türkiye İdari Reform Süreci” başlıklı çalışmada, idari reform sürecinin içeriğini ve Türkiyenin bu konudaki tecrübesini ortaya koymak amacıyla, 1980-2010 yılları arasında idari reform olarak tanımlanan ana politika çabaları ve buna bağlı gelişmeler irdelenerek ele alınmıştır. “Arap Şiiri Gölgesinde Fars Şiirinin Doğuşu” adlı çalışmada Arapçanın edebiyat sahasında hâkim gücünün Abbasi devletinin siyasi gücüyle orantılı olarak devam etmesi ve bu siyasi gücün zayıflamasıyla IX. yüzyılın başlarından itibaren bağımsızlık hareketiyle beraber, Farsçanın edebî bir dil olarak da yeniden tarih sahnesine çıkışı detaylı bir şekilde incelenmiştir “Hakan Bıçakcı’nın Romanlarında Fantastik Unsurlar” bölümünde ise fantastik edebiyatın tarihine kısaca değinilmiş ve Türk edebiyatındaki seyrine bakıldıktan sonra Hakan Bıçakcının Romantik Korku, Rüya Günlüğü, Boş Zaman, Apartman Boşluğu, Karanlık Oda, Doğa Tarihi, Uyku Sersemi, Silinmiş Sahneler adlı romanlarında tespit edilen fantastik ögeler olay ve kişiler başlıkları altında incelenmiştir. Türk edebiyatında eserlerinde yabancılaşmayı ve yalnızlığı ele alan yazarlardan birisi de Hasan Ali Toptaş’tır. “Hasan Ali Toptaş’ın Öykülerinde Yabancılaşma ve Yalnızlık” isimli çalışmada Toptaş’ın öykülerinde yabancılaşma ve yalnızlık temalarının nasıl ele alındığı tespit edilerek onun öykülerindeki bu temalardan hareketle yazarın psikolojik ve sosyal durumlarına dikkat çekilmiştir. “SSCB Döneminde (1917-1990) Kafkasya” adlı çalışmada ise Kafkasya Bölgesi, Kafkasya’nın Coğrafi Konum Özellikleri, Kafkasya’nın Demografik Yapısı, SSCB Döneminde Kafkasya, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Kafkasya’da Mikro-Milliyetçiliğin Yükselişi ve Etnik Çatışmalar, Kafkasya’daki Etnik Çatışmalarda Mikro-milliyetçiliğin Rolü başlıkları altında bölgenin bu dönemdeki durumu tarihî ve coğrafi açıdan işlenmiştir. “Temel Dil Becerileri” adlı çalışmada temel dil becerileri olan okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri tanımlanarak bunların türlerine ve özelliklerine yer verilmiştir. “Güzel Yaşama Olan Özlemlerin Terennümünde Bir Şair: Necâtî’de Mutluluk Duygusu ya da Kam Alma Düşüncesi” çalışmada ise 15. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatının zevk ve anlayışı içerisinde yetişmiş Necâti’nin şiirleri üzerinden devrin ihtişam ve mutlulukla çevrelenmiş imparatorluk kültürü içinde biçimlenen zevk ve anlayışı Necâtî Bey’in şiirleri üzerinden ifade edilmiştir. İnsanı, sorunları çözebilme noktasında beceri ve yetenek üzerinden ele alan “Bağımlılık ve Mutluluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”

Marka
Fenomen Yayıncılık
Yazar
Kolektif
Sayfa
212Sayfa
Kağıt
2. HamurKağıt
Boyut
16.00x24.00cm
Basım Yılı
2022

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Ürün Yorumları

Yorum bulunamadı