Roma Hukukunda Tüketim Ödüncü Sözleşmesi (Karz Akdi-Mutuum)

9786254323720
%
10
İndirim
160.20 TL
178.00 TL
Temin Edilebilir
Kargo Bilgisi
Ödeme Seçenekleri
Kapıda Ödeme

Roma Hukukunda Tüketim Ödüncü Sözleşmesi (Karz Akdi-Mutuum) Ürün Açıklaması

Roma hukukunda mutuum olarak adlandırılmış olan tüketim ödüncü sözleşmesi, komşular ve dostlar arasındaki ilişkilerde ve bu ilişkilerin oldukça mühim bir rol oynadığı Roma toplumsal hayatında önemli bir yere sahiptir. Mutuum, eski çağlardan beri alım satım sözleşmesi ile birlikte ticari hayatta da en büyük ehemmiyeti haiz sözleşmelerden biri olarak nitelendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Roma hukukundan günümüze önemini ve bazı özelliklerini halen muhafaza eden ve ticari hayatın temel işlemlerinden biri olarak kabul edilen bu sözleşmenin hangi özelliklerini günümüze kadar taşıyabildiğini hangi özelliklerinin ise daha Roma hukuku döneminden başlayarak değişime uğradığını tespit ederek, bu değişimlerin muhtemel sebepleri ile müessesenin tarihi gelişimini ve bu tarihi gelişimin günümüze kadar olan etkilerini ana hatlarıyla ortaya koymaya çalışmaktır.(ARKA KAPAKTAN)

 

İÇİNDEKİLER

 

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

TERMİNOLOJİ, ROMA HUKUKUNDA MUTUUM KAVRAMI, MUTUUM KELİMESİNİN KÖKENİ, MUTUUMUN TARİHİ GELİŞİMİ VE ROMA SÖZLEŞMELER SİSTEMİNDEKİ YERİ

I. TERMİNOLOJİ VE KAVRAM

A. Terminoloji

B. Kavram

II. MUTUUM KELİMESİNİN KÖKENİ

III. MUTUUMUN ORTAYA ÇIKIŞI VE TARİHİ GELİŞİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

A. Mutuumun Ortaya Çıkışına İlişkin Görüşler ile Mutuum İçin Tanınmış Hukuki Korumalar Arasındaki Bağlantı

B. Mutuum ve Bağışlama ile Bağlantısı

C. Nexum ve Ödünç İlişkilerindeki Yeri

1. Nexuma İlişkin Ön Açıklamalar

2. Nexum

IV. ROMA HUKUKUNDA SÖZLEŞMELER SİSTEMİ VE MUTUUMUN BU SİSTEMDEKİ YERİ

 

İKİNCİ BÖLÜM

MUTUUMUN UNSURLARI, TAŞIDIĞI DİĞER ÖZELLİKLER VE AMACI

I. MUTUUMUN UNSURLARI

A. Taraflar Arasındaki Anlaşma (Consensus)

B. Ödünç Konusu Olan Eşyanın Mülkiyetinin Ödünç Alana Doğrudan Devredilmesi Zorunluluğu (Datio)

1. Genel Kural

2. Ödünç Sözleşmesinin Temsil Yoluyla Kurulması

3. Ödünç Sözleşmesinin Ödünç Konusunun Doğrudan Teslim Edilmeden Kurulduğu Diğer Durumlar

C. Ödünç Konusu Eşyanın Mülkiyetinin Ödünç Verene Ait Olması ve Ödünç Verenin Eşya Üzerinde Tasarruf Yetkisinin Bulunması

D. Ödünç Alanın Ödünç Konusu Olan Eşyanın Mülkiyetini Kazanması

E. Ödünç Verilen Şeyin Misli Eşya Niteliğini Taşıması

II. MUTUUMUN TAŞIDIĞI DİĞER ÖZELLİKLER VE AMACI

A. Mutuumun Taşıdığı Diğer Özellikler

1. Tek Tarafa Borç Yükleyen Karşılıksız Bir Sözleşme Olması

2. Mutuumda Faiz ve Stipulatio

B. Mutuumun Amacı

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MUTUUMUN ÖZEL TÜRLERİ

I. AİLE EVLATLARINA VERİLEN ÖDÜNÇLER VE SENATUS CONSULTUM MACEDONIANUM

A. Senatus Consultum Macedonianum Hakkında Ön Açıklamalar

B. Senatus Consultum Macedonianumun Çıkarıldığı Tarih

C. Theophilusun Metni ve Senatus Consultum Macedonianumun Amacı

D. Senatus Consultum Macedonianumun Metni ve Roma Hukukundaki Uygulaması

II. DENİZ ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ (FENUS NAUTICUM)

A. Deniz Sigortasının Bir Türü Olarak Fenus Nauticum (veya Pecunia Traiecticia)

B. Yunan Örf ve Adet Kuralları ve Bunların Romalılardaki Uygulaması

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ROMA HUKUKUNDA UYGULANMIŞ FARKLI YARGILAMA USULLERİNDE MUTUUM İÇİN TANINMIŞ HUKUKİ KORUMALAR

I. ROMA YARGILAMA USULÜNE İLİŞ

Marka
On İki Levha Yayınları
Yazar
Ali Selkor Atak
Sayfa
326Sayfa
Kağıt
2. HamurKağıt
Boyut
13.50x21.00cm
Basım Yılı
2023

Roma Hukukunda Tüketim Ödüncü Sözleşmesi (Karz Akdi-Mutuum) Ürün Yorumları

Yorum bulunamadı