Birca Bedengiye - Yavuz Ekinci - Avesta Yayınları

%
27
İNDİRİM
9786257253123
%
27
İndirim
22.00 TL
16.06 TL
Temin süresi 2-4 iş günüdür.
Ödeme Bilgisi
Kredi kartı peşin yada taksitli, banka havalesi ve kapıda nakit ödeme ile satın alabilirsiniz.
Kargo Bilgisi
Kapıda Ödeme
Ürün Açıklaması

C¸i^roke^n Yavuz Ekinci “Bana I·smail Deyin” ji tirki^ ji aliye^ Suleyman Akkus¸ ve bo kurdi^ hatin wergerandin u^ bi nave^ “Birca Be^dengiye^” c¸ap bu^n.

Ji kite^be^

“Dema nivi^skar di vi^ c¸axe^ s¸eve^ de, li guhe^ vi^ bajare^ tenha c¸i^roka xwe dihu^nand, ji bo nivi^sandina rastiye^ qet sere^ xwe nee^s¸and. C¸imki^ ji zu^ de fe^r bu^bu^ ku tis¸teki^ bi nave^ rastiye^ tuneye. Dema te ji du^r ve bala xwe dida, bi careke^ re dihat fe^hmkirin ku, ev hemu^ tis¸te^n te^n vegotin, ji bili^ be^dengiyeke mezin pe^ve, ne ti tis¸t in. Dema we ev c¸i^rok xwend u^ hu^n carinan li s¸ere^ balindeye^n ku nikile^n xwe ye^n xwi^ni^ bi baske^n xwe paqij dikin rast hatin, u^ denge^ pirtepirta perike^n wan hat guhe^ we, ece^bmayi^ nemi^nin.

“C¸imki^ c¸i^rokbe^jeki^ zi^rek, dizane ku, dive giyane^ xwe ji^ tevli^ c¸i^roke^ bike. U^ jixwe dizane c¸i^rok ne ew loda peyvan e ku hema wisa li ber hev re^z bu^ne. Niha ji^ miri^, di we^ Birca Be^dengiye^ ya li sere^ vi^ c¸iyayi^ ku tene^ di c¸i^rvanokan u^ ku^rahiya di^roke^ de maye, sekini^ ne. Dema xwi^ner, van tis¸te^n te^n gotin di xeyala xwe de bi^ne ber c¸ave^n xwe, we^ tirseke wilo bikeve dile^ wi^ ku raye^n pis¸ta wi^ be^n qetandin. Ji tirsan, de^ mu^ye^n wi^ zi^c¸ bibin. U^ we^ hingi^ te^bigihe, dive^ c¸i^rokbe^jeki^ serkefti^, di heman deme^ de dilhis¸k be.”

Marka:
Avesta Yayınları
Yazar:
Yavuz Ekinci
Sayfa:
104 Sayfa
Kağıt:
2. Hamur Kağıt
Boyut:
13.00x19.50 cm
Basım Yılı:
Mart 2021
Avesta Yayınları