Adi Ortaklıkta Pay Kavramı ve Adi Ortaklık Payının Devri

9786254322310
%
10
İndirim
283.50 TL
315.00 TL
Temin Edilebilir
Kampanya Bilgisi
Ödeme Seçenekleri
Kapıda Ödeme

Adi Ortaklıkta Pay Kavramı ve Adi Ortaklık Payının Devri Ürün Açıklaması

Doktora tezi olarak hazırlanan bu çalışma, adi ortaklıkta pay kavramı ve adi ortaklık payının devrini konu almaktadır. Dört bölümden oluşan tezde öncelikli olarak kişi unsuru ve kişi unsurunun değişmezliği prensibi aktarılmış; ardından adi ortaklıkta pay kavramı ve pay kavramı ile payın devri bakımından önem arz etmesi sebebiyle adi ortaklıkta mal varlığı mukayeseli hukukta yer verilen tartışmalar çerçevesinde incelenmiş, daha sonra adi ortaklık payının devri ve bu bağlamda yalnızca hukuken cüzi halefiyet doğuran tek bir hukuki işlem yoluyla devir değil, aynı zamanda hukuken halefiyet hali olmasa da ekonomik anlamında devir niteliğinde olan çift sözleşme ile devir yöntemi ve önemine binaen külli halefiyet hallerinden olan ortaklık payının miras yoluyla geçişi ve son olarak ortaklık payının üç farklı geçiş şeklinin maddi ve usul hukuku bakımından doğurduğu hukuki sonuçlar incelenmiştir.

İçindekiler

Giriş

Birinci Bölüm

Adi Ortaklıkta Kişi Unsuru Ve Kişi Unsurunun Değişikliğe Uğraması

I. Kişi Unsuru Kavramı

A. Genel Açıklamalar

B. Ehliyet Sorunu

Iı. Ortak Sıfatı Mıtglıedschaft)

A. Kavram

B. Ortak Sıfatının Kazanılması

C. Ortak Sıfatının Tekliği

Iıı. Ortak Sıfatından Doğan Haklar Ve Borçlar

A. Ortak Sıfatından Kaynaklanan Haklar

B. Ortak Sıfatından Doğan Borçlar

Iv. Kişi Unsurunun Değişmesi

A. Kişi Çevresinin Değişmezliği İlkesi Grundsatz Der Personellen Geschlossenheit Der Gesellschaft)

B. Kişi Unsurunun Değişebileceği Haller

 

İkinci Bölüm

Pay Devri Açısından Temel Kavram Olarak: Adi Ortaklıkta Pay Kavramı

I. Adi Ortaklığın Mal Varlığı

A. Genel Açıklamalar

B. Karşılaştırmalı Hukukta Durum

C. Mal Varlığının Adi Ortaklık Açısından Zorunlu Olmaması

D. Kural: Elbirliği Mülkiyet Gesamteigentum/gesamthandeiguntum)

E. Stisna: Paylı Mülkiyet Bruchteilseigentum)

F. Mal Varlığı Yapısının Ve İlgili Yapının Teorik Olarak Nitelendirilmesinin Önemi

Iı. Pay Kavramı

A. Elbirliği Mülkiyet Rejiminde Payın Anlamı

B. Pay Kavramının Ticaret Şirketlerindeki Anlamı

C. Adi Ortaklıkta Pay

Iıı. Ara Değerlendirme

Üçüncü Bölüm

Adi Ortaklık Payının Devri

I. Radi Devir

A. Genel Açıklamalar

B. Kişi Unsurunun Değişmesine Rağmen Kişi Ortaklığının Kimliğinin Korunması

C. Ortaklık Payının Tek Bir Hukuki İşlem Yoluyla Devri Die Rechtsgeschaftliche Übertragung Des Gesellschaftsanteil)

D. Çift Sözleşme İle Ortak Değişikliği Mitgliederwechsel Durch Doppelvertrag)

Iı. Adi Ortaklık Payının Miras Yoluyla İntikali

A. Ön Şart: Ortaklardan Birinin Ölümü

B. Bir Halefiyet Klozunun Bulunması

Iıı. Adi Ortaklık Payının Devrinin Benzer Kavramlar İle İlişkisi

A. Adi Ortaklık Payının Devrinin Alt Katılım İle İlişkisi

B. Adi Ortaklık Payının Devri İle Ortaklık Payının Tek Taraflı Olarak Devri Arasındaki İlişki

Dördüncü Bölüm

Adi Ortaklık Payının Devrinin Sonuçları

I. Maddi Hukuk Açısından Sonuçları

A. Tek Bir Hukuki İşlem Yoluyla Pay Devrinin Sonuçları

B. Çift Sözleşme Yoluyla Ortak Değişikliğinin Hukuki Sonuçları

C. Adi Ortaklık Payının Miras Yoluyla İntikalinin Hukuki Sonuçları

Iı. Usul Hukuku Açısından Sonuçları

A. Genel Açıklamalar

B. Süje Değişikliğinin Dava Açılmadan Önce Gerçekleşmesi

C. Süje Değişikliğinin Dava Derdestken Gerçekleşmesi

D. Süje Değişikliğinin Hüküm Kesinleştikten Sonra Gerçekleşmesi

Marka
On İki Levha Yayınları
Yazar
Muhammet Emin Bingöl
Sayfa
584Sayfa
Kağıt
2. HamurKağıt
Boyut
16.00x23.00cm
Basım Yılı
2022

Adi Ortaklıkta Pay Kavramı ve Adi Ortaklık Payının Devri Ürün Yorumları

Yorum bulunamadı