Gelir, Servet ve Yoksulluk - Verda Özgüler - Nisan Kitabevi

9789758675609
%
5
İndirim
71.25 TL
75.00 TL
Temin Edilebilir
Kampanya Bilgisi
Ödeme Seçenekleri
Kapıda Ödeme

Gelir, Servet ve Yoksulluk Ürün Açıklaması

Toplumsal ve siyasal koşullara göre farklılaşmakla birlikte tarihin her döneminde gelir, servet ve yoksulluk ile ilgili konular gündemde olmuştur. Gelir da ve servet dağılımındaki adaletsizlikler ile yoksulluk sorunu her dönem için var olsa da toplumların eşitsizliklere verdiği önem, eşitsizliği algılama ve kabul biçimleri farklılaşmaktadır. Kimi kişi ve grupların daha yüksek servet sahibi olmasının “sahip oldukları ayrıcalıklardan” kaynaklandığının düşünüldüğü toplum ve üretim biçimlerinden “sosyal adalet” ve “sosyal eşitlik” konularının tartışıldığı toplumlara geçişi anlamak için ilkel üretim biçimlerinden feodalizme, Sanayi Devriminden Fransız Devrimine, dünya savaşlarından refah toplumu gelişmelerine kadar insanlık tarihini ilgilendiren pek çok konu, olay ve dönüm noktasının ele alınması gerekmektedir. Söz konusu süreçte işçi sınıfının mücadeleleri ve kazanımları -farklı zaman dilimlerine ve ülkelere göre değişmekle birlikte- belirleyici olmuştur. Dolayısıyla sınıfsal bir bakış açısı olmadan gelir, servet ve yoksulluk konularının tam anlamıyla analiz edilebilmesi mümkün değildir. Günümüzde gelir, servet ve yoksulluk konuları ile ilgili akademik çalışmaların giderek arttığını söylemek mümkündür. Literatür incelendiğinde konuyu; üretim faktörleri sahipliğinden yola çıkarak toplumsal sınıflar arasındaki ilişkiler bağlamında ele alan ve sınıfsal bir bakış açısına sahip çalışmalar kadar bir dizi varsayıma dayalı olarak yapılan bir “eşitsizlik analizi” biçiminde kurgulanmış çalışmalar bulunmaktadır. Eşitsizlik, gelir ve servet eşitsizliklerine yönelik olarak yapılan analizlerin bakış açısı söz konusu durumun hangi derecede eşitsiz algılandığına ilişkin bir değer yargısı da içerdiğinden ekonomi politikaları kadar sosyal politikaların da önemi bir konusu olan gelir, servet ve yoksulluk çalışmalarını önemli kılmaktadır.

Kitap genel olarak belli bir bakış açısına bağlı kalmaksızın gelir, servet ve yoksulluk kavramları ile ilgili teorik konuları genel ve bütüncül bir çerçevede ele almaya çalışmaktadır. Bu kapsamda fonksiyonel gelir dağılımı başlığı altında toplumsal sınıflar ve sınıflar arası gelir dağılımına ilişkin bilgiler verilmekte konuyu bu boyutu ile ele alan araştırmacıların kullandıklarıyaklaşımlar ve 

ölçüm ile ilgili örnekler sunulmaktadır. Aksiyomatik yaklaşım kapsamında ise gelir eşitsizliklerinin ölçümü ile ilgili olarak yaygın kullanım alanı olan Gini Katsayısı ve Lorenz Eğrisi gibi ölçütler ele alınmaktadır. 2014 yılındaki ilk baskısından bu güne temel tanım ve kavramlarda değişme olmasa da kullanılan verilerde bir güncelleme yapılması gerekli olmuştur. Aradan geçen 7 yıllık zaman diliminde gelir, servet ve yoksullukla bağlantılı verilerde genel eğilimleri köklü bir biçimde değiştirebilecek önemli gelişmelerin yaşanmakta olduğunu düşünmekle birlikte sağlıklı karşılaştırmalar ve analizler yapabilmek için gerekli veri setlerinin tam olarak geliştirildiğini söyleyemeyiz. Örneğin platform işçilerinin kullandıkları bilgisayarlar ve yazılımlar, internet bağlantıları sahipliği ile elde ettikleri gelirlerin analiz edilmesinde emek ve sermayenin payı ile ilgili hangi veri ve göstergelerden yararlanabiliriz? Elde ettiği ücret gelirinin bir kısmı ile “bitcoin” alarak bir anda yüksek kazanç elde eden bir işçinin servet sahibi olmasının (doğru zamanda doğru seçimleri yapamazsa bir anda kazanmış göründüklerini kaybetm

Marka
Nisan Kitabevi
Yazar
Verda Özgüler
Sayfa
352Sayfa
Kağıt
1. HamurKağıt
Boyut
16.00x24.00cm
Basım Yılı
2022

Gelir, Servet ve Yoksulluk Ürün Yorumları

Yorum bulunamadı