Büyük Kahramanlar
Büyükler Serisi

Görüntülü YGS Türkçe Eğitim Seti 18 DVD

Görüntülü YGS Türkçe Eğitim Seti 18 DVD
%10
  • 8699443702415
  • 65.00 TL
  • 58.50 TL
  • 6.50 TL (%10 İndirim)
Ürün Açıklaması
Ödeme Seçenekleri
Teslimat Bilgisi
Tavsiye Et
Ürün Görüşleri

YGS Türkçe Konu Anlatımı ve Soru Çözümlü Görüntülü Eğitim Seti 18 DVD

YGS Türkçe Görüntülü Eğitim Seti güncel sınav müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. ÖSYM tarafından yapılan YGS Sınavından sorumlu olacağınız YGS Türkçe Dersi ile ilgili konular tüm detayları ile uzman Türkçe öğretmenlerimiz tarafından anlatılmıştır. Türkçe konuları, Türkçe Soruları ve konular içerisinde örnekler detaylı bir şekilde verilmiştir. YGS Türkçe Seti ile artı bir kaynağa ihtiyaç duymayacaksınız.

DEMO GÖRÜNTÜLERİ MUTLAKA İZLEYİNİZ...

Görüntülü Akademi Yayınları Eğitim Setleri Tamamen Şifresiz Olup Tüm DVD Oynatıcılarda İzleyebilirsiniz. DVD Player, PC, Laptop, PlayStation kısacası dvd oynatıcı olan her yerde izleme imkanına sahipsiniz.

ÖSYM Müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır.

Stüdyo ortamında 3 farklı açı ile HD çekim kalitesi ile çekilmiştir. Yazılan yazıları ve anlatımları en ince ayrıntısına kadar görebilirsiniz. Demo görüntüleri izleyerek daha detaylı bir fikir edinebilirsiniz.

YGS Türkçe Konu Anlatımı:

YGS Türkçe Konu Anlatımı Türkçe hocası tarafından detaylı bir şekilde görüntülü ve HD kalitede anlatılmıştır. Konular da eksik bir kısım kalmayacak şekilde en ince ayrıntısına kadar Türkçe öğretmeni tarafından işlenmiştir.

YGS Türkçe Soru Çözümleri:

YGS Türkçe Soru Çözümleri Türkçe hocası tarafından detaylı bir şekilde görüntülü ve HD kalitede çözülmüştür.YGS Türkçe Çıkmış Soru Çözümleri Türkçe hocamız tarafından çözülerek Türkçe setine dahil edilmiştir. YGS Türkçe İçin Ayrıca YGS Çözümlü Soru Bankası eğitim setinden de faydalanabilirsiniz.

YGS Türkçe Konu Anlatımı Seti Yeterli midir?

YGS Türkçe konularının tamamı ve konu soru çözümleri eksiksiz bir şekilde Türkçe hocası tarafından hazırlanmıştır. YGS Türkçe özel ders tadında konuları anlayacak ve konular ile ilgili ygs Türkçe sorularını çözebileceksiniz. YGS Türkçe Özel ders, YGS Türkçe Kursu vb. ek bir maliyete katlanmadan ygs sınavına rahatlıkla hazırlanabileceksiniz.

- ÖSYM YGS Müfredatına Uygundur.

- Stüdyo ortamında yeni teknoloji kullanılarak 3 farklı kamera açısı ile çekimler yapılmıştır. Çekim kalitesi full HD

- YGS Türkçe eğitim seti güncel olarak hazırlanmıştır.

- YGS Türkçe eğitim seti temel konularından başlayarak müfredatın zor konularına kadar işlendiği için her sınav adayı rahat bir şekilde hazırlanabilmektedir.

- Öğretmenlerimiz konulara hakimiyeti sayesinde hem bol örnekler hem de konuları eksiksiz şekilde anlatmıştır.

- Hocalarımız Türkçe Dersini anlatırken özel ders düzeyinde kapsamlı bir şekilde anlatmışlardır.

YGS Türkçe Konuları

1.DVD

- İletişim Dil Ve Kültür

- İletişimin Öğeleri

- İletişimde Göstergeler

- Dilin İşlevleri

- Konuşma Dili Yazı Dili

- Lehçe ,Şive,Ağız

- Kültürün Tanımları Ve Özellikleri

- Kültürün İşlevleri

- İletişim Dil Ve Kültür Soru Çözümleri

2.DVD

- Dillerin Sınıflandırılması Ve Türkçenin Dünya Dilleri arasındaki Yeri

- Dillerin Sınıflandırılması

- Yapı Bakımından Dünya Dilleri

- Köken Bakımından Dünya Dilleri

- Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi

- Anlatım Türleri

- Öyküleyici (Hikaye Edici )Anlatım

- Betimleyici(Tasvir Edici)

- Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik)Anlatım

- Destansı (Epik)Anlatım

- Emredici Anlatım

- Öğretici Anlatım

- Açıklayıcı Anlatım

- Düşsel Fantastik Anlatım

- Gelecekten Söz Eden Anlatım

- Kanıtlayıcı Anlatım

- Mizahi Anlatım

- Sözleşmeye Bağlı Anlatım

- Tartışmacı Anlatım

- Soru Çözümleri

3.DVD

- İsim (Ad)

- Varlıkların Verilişlerine Göre İsimler

- Varlıkların Oluşuna Göre İsimler

- Varlıkların Sayılarına Göre İsimler

- Yapılarına Göre İsimler

- Adların Durumları

- İsim Tamlamaları

- İsim Tamlamaları İle İlgili Bazı Özellikler

- Adlarda Küçültme

- Sıfat (Ön Ad)

- Sıfat Çeşitleri

- Sıfatların Yapısı

- Sıfatlarda Pekiştirme

- Sıfatlarda Küçültme

4.DVD

- Zamir (Adıl)

- Sözcük Halindeki Zamirler

- Ek Halindeki Zamirler

- Fiiller (Eylem)

- Anlamına Göre Fiiller

- Yapılarına Göre Fiiller

- Ek Eylem(Ek Fiil)

- Fiillerde Kişi

- Fiilde Çatı

- Fiilde Kip

- Fiillerde Olumsuzluk

- Fiillerde Zaman (Kip) Kayması

5.DVD

- Zarf (Belirteç)

- Zarf Çeşitleri

- Edat (İlgeç)

- Fiilimsi

- Bağlaç

- Ünlem

- Sözcük Türleri Soru Çözümleri

6.DVD

- Sözcükte Yapı

- Ara Söz

- Cümle Türleri (Çeşitleri)

- Yüklemin Türüne Göre Cümleler

- Yüklemin Yerine Göre Cümleler

- Anlamına Göre Cümleler

- Yapılarına Göre Cümleler

7.DVD

- Cümlenin Öğeleri

- Cümlenin Öğeleri Soru Çözümleri

- Sözcükte Yapı Soru Çözümleri

- Cümle Türleri Soru Çözümleri

8.DVD

- Ses Bilgisi Ve Telefuz (Söyleyiş)

- Türkçenin Ses Özellikleri

- Telaffuz

- Ses Olayları

- Ünlü Düşmesi

- Ünlü Uyumları

- Ünlü Türemesi

- Ünlü Daralması

- Ünlü Değişimi

- Ünsüz Sertleşmesi (Benzeşmesi)

- Ünsüz Yumuşaması (Değişimi)

- Ünsüz Türemesi

- Ünsüz Düşmesi

- Kaynaştırma Ünsüzleri

- Dudak Ünsüzlerinin Benzeşmesi

- Ulama

- Yer Değiştirme

- Ses Bilgisi Soru Çözümleri

9.DVD

- Cümle Bilgisi

- Cümlede Anlamın Oluşumu

- Cümlede Vurgu

- Dilek İstek Cümleleri

- Haber Cümleleri

- Olumlu Cümle

- Olumsuz Cümle

- Biçimce Olumsuz Anlamca Olumlu Cümle

- Biçimce Olumlu Anlamca Olumsuz Cümle

- Haber Ve Dilek Kiplerinde Soru

- Soru Cümleleri

10.DVD

- Cümlede Anlam Soru Çözümleri

11.DVD

- Kelime Bilgisi

- Kelimede Anlam Ve Kavram

- Kelimelerin Farklı Anlamlarda Kullanımı

- Gerçek Anlamlı Kelimeler

- Yan Anlamlı Kelimeler

- Mecaz Anlamlı Kelimeler

- Terim Anlamlı Kelimeler

- Argo Anlamlı Kelimeler

- Ad Aktarması (Mecaz- ı Mürsel)

- Dolaylama

- Anlam Değişmeleri

- Anlam Genişlemesi

- Anlam Daralması

- Anlam İyileşmesi

- Deyim Aktarması

- Eş Anlamlı (Anamdaş) Kelimeler

- Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler

- Genel Ve Özel Anlamlı Kelimeler

- Karşıt (Zıt)Anlamlı Kelimeler

- Nitel- Nicel Anlamlı Sözcükler

- Somut ve Soyut Anlamlı Kelimeler

- Yakın Anlamlı Kelimeler

12.DVD

- Kelime Grupları

- Sıfat Tamlaması

- İsim Tamlaması

- Fiilimsi

- Tekrar Grubu (İkilemeler)

- Yansıma Kelimeler

- Deyimler

- Atasözleri

- Birleşik Fiil Grubu

- Birleşik İsim Grubu

- Aitlik Grubu

- Bağlama Grubu

- Edat Grubu

- Sayı Grubu

- Unvan Grubu

- Ünlem Grubu

- Sözcükte Anlam Soru Çözümleri

13.DVD

- Paragraf

- Paragrafta Yapı

- Paragrafta İçerik

- Düşünceyi Geliştirme Yolları

- Tanımlama

- Örnekleme

- Tanık Gösterme

- Karşılaştırma

- Sayısal Verilerden Yararlanma

- Paragrafta Anlam Soru Çözümleri

14.DVD

- Anlatım Bozuklukları

- Gereksiz Sözcük Kullanımı

- Sözcükleri Birbiriyle Karıştırma

- Sözcüğün Yapısındaki Yanlışlık

- Yerinde Kullanılmayan Sözcükler

- Anlamca Çelişen Sözcüklerin Bir Arada Kullanılması

- Deyim ve Atasözü Yanlışları

- Gereksiz Yardımcı Eylem Kullanımı

- Mantık Hataları

- Anlam Belirsizliği

- Yüklem Eksikliği

- Özne Eksikliği

- Özne Yüklem Uyuşmazlığı

- Nesne Eksikliği

- Tamlama Yanlışları

- Çatı Uyuşmazlığı

- Anlatım Bozukluğu Soru Çözümleri

15.DVD

- Noktalama İşaretleri

- Nokta

- Virgül

- Noktalı Virgül

- İki Nokta

- Üç Nokta

- Soru İşareti

- Ünlem İşareti

- Kısa Çizgi

- Tırnak İşareti

- Parantez İşareti

- Kesme İşareti

- Noktalama İşaretleri Soru Çözümleri

16.DVD

- Birleşik Sözcüklerin Yazımı

- Büyük Harflerin Yazımı

- Yazım Kuralları

- De Bağlacı ve - De Ekinin Yazımı

- İkilemelerin Yazımı

- Ki Bağlacı Ve –ki Ekinin Yazımı

- Kısaltmaların Yazımı

- Mi' nin Yazımı

- Pekiştirmelerin Yazımı

- Sayıların Yazımı

- Yazım Kuralları Soru Çözümleri

17.DVD

- YGS Türkçe Çıkmış Soru Çözümleri

18.DVD

- YGS Türkçe Çıkmış Soru Çözümleri
İçerik bulunamadı
 


Yorum Yap

*
*
*

Resimde gördüğünüz karakterleri boşluğa giriniz.

.  Tekrarçiz

Doğrula: 

  
*
  
  
*

Resimde gördüğünüz karakterleri boşluğa giriniz.

.  Tekrarçiz

Doğrula: 

1. Havale / EFT ile Ödeme
Havale / EFT ile 58.50 TL

Banka Hesap Numaraları


2. Posta Çeki ile Ödeme
Posta Çeki ile 58.50 TL Hesap No: 962 35 87 - Erdoğan Kitap Dağıtım Paz.

3. Kapıda Ödemeli
Toplam Sipariş Bedeli + Kargo Bedeli ve Tahsilat Bedeli Uygulanmaktadır.

4. Kredi Kartı ile Ödeme


Siparişlerin gönderim süreci, kredi kartı güvenlik kontrolünün tamamlanması veya havale/eft ödemelerinin onaylanması ile başlar. Gün içinde saat 14:00 ve sonrasında verilen siparişler bir sonraki iş gününde işleme alınır, nadiren 14:00'e kadar verilen siparişler aynı gün işleme alınabilmektedir.

Ortalama gönderim süresi ürün gruplarına göre değişmektedir. Genel olarak ürünler ortalama "0 - 3" iş günü içerisinde kargo firmasına teslim edilmektedir, nadiren tedarik sürecine bağlı olarak kısa süreli gecikmekler yaşanabilir. Bu durumda size e-posta yada telefon ile bilgi verilir.

Gönderi süreci; başarılı olarak kredi kartı ile yapılan ödemelerde direk işleme alınır, havale/eft ile ödemelerde ise; yaptığınız alışverişin gönderilmesi için önce havalenin bize ulaşması gerekir, siparişiniz havale işlemi onaylandıktan sonra kargoya verilir.

Kapıda ödemeli gönderimlerde genel Kargo bedeli ve + Tahsilat bedeli alınmaktadır, gönderimler için telefon ile onay alınmaktadır. (0212) 515 05 55

Siparişinizin adrese teslim süresi, siparişinizdeki diğer ürünlerin kargoya verilme süresine ve teslimat adresinize göre değişkenlik gösterebilir. Kargo firmaları pazar ve resmi tatil günlerinde teslimat yapmadığı için söz konusu günlerde verdiğiniz siparişler bir sonraki iş gününde kargoya teslim edilir.

Yükleniyor...